خرید سیگار برگ
مرکز فروش توتون پیپ
خرید پیپ اصل
نمایندگی تفال
بهترین مدل اتو بخار تفال
قیمت زودپز برقی
آموزش آشپزی
آموزش شیرینی پزی
تولید و چاپ انواع پرچم
آموزش کافی شاب
تور کویر مرنجاب
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
سنگ تراورتن
فناوري
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/3/23  ساعت: ۲۲

تعداد صفحات:135

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

كليد واژه ها

فصل اول  – كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

هدف اصلي

اهداف فرعي

سئوالات تحقيق

سئوال اصلي

سئوالات فرعي

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلي

فرضيه هاي فرعي

مدل مفهومي تحقيق

متغير هاي تحقيق

تعريف اصطلاحات و واژه ها

تعاريف نظري

مديريت

سيستم

تعاريف عملياتي

اطلاعات

فناوري اطلاعات

تصميم گيري

ارزيابي عملكرد

توليد

گاز

كيفيت

هزينه

فصل دوم – ادبيات

تاريخچه شركت

موقعيت جغرافيايي

اهداف ساخت

واحد استحصال اتان

خوراك واحد محصولات نهايي

مهندسي و تداركات كالا

واحد اتيل بنزن

خوراك واحد

محصول نهايي

ساختماني و نصب

واحداستايرن منومر

محصولات نهايي

مهندسي و تداركات كالا

ساختمان و نصب

بخش برون واحدي

مهندسي و تداركات مخازن دو جداره و متعلقات

ساختمان و نصب مخازن دو جداره و تاسيسات جانبي

مفهيم و مقاصد كلي اطلاعات

توصيف داده ها و تبيين رخدادها

پيش بيني و ارزيابي

پيشنهاد راهكارها

امنيت اطلاعات

تهديد ها و انواع آن

تفاوت ويروس و كرم اينترنتي

تروجان چيست؟

حمله Dos چيست؟

دانلود نا آگاهانه چيست؟

كي لاكر (Keylogger) چيست؟

BOTNET چيست؟

بد افزار جاسوسي (SPYWARE) چيست؟

چگونه خود را از نرم افزار هاي تبهكارانه محافظت كنيم؟

محافظت

سيستم

سيستم هاي بسته

سيستم هاي باز

ضرورت اطلاعات

سير تحول و تكامل سيستم هاي اطلاعاتي

سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS)

سيستم هاي پردازش تراكنش (TPS)

سيستم پشتيبان تصميم گيري (DSS)

سيستم هاي اطلاعاتي مديران جرايي (EIS)

سيستم هاي خبره يا مبتني بر دانش (KBS)

سيستم اتوماسيون اداري (OAS)

سيستم مديريت دانش (KMS)

اهميت اطلاعات

سيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني

محدوديت هاي سيستم هاي اطلاعاتي

فناوري

فناوري اطلاعات

زمينه هاي فناوري اطلاعات

تأثير فناوري اطلاعات بر سازمان

جايگاه فناوري اطلاعات در ايران

ماهيت فناوري اطلاعات و ارتباطات

نتيجه گيري

فناوري اطلاعات و ارتباطات

بخش دوم – صنعت نفت و گاز

تاريخچه پيدايش گاز و صنعت گاز در ايران

بخش سوم – توليد

مقدمه

تعريف توليد

سيستم هاي اطلاعات توليد

تفاوت سيستم اطلاعات با فناوري اطلاعات

توليد يكپارچه اي رايانه اي

توليد به كمك رايانه و سيستم اجرايي توليد

شبكه همكاري توليد

كنترل فرآيند

بخش چهارم – كيفيت

تعريف كيفيت

تعريف كيفيت از ديدگاه فلسفي

تعريف كيفيت مبتني بر محصول

تعريف كفيت مبتني بر مصرف كننده

تعريف كيفيت مبتني بر توليد

ابعاد كيفيت

رقابت در ابعاد كيفيت

بخش پنجم – هزينه

تعريف هزينه

هزينه فرصت

هزينه هاي صريح يا آشكار

هزينه هاي ضمني يا غير آشكار

هزينه از نظر زمان

هزينه هاي بلند مدت

هزينه هاي كوتاه مدت

هزينه هاي متغير

هزينه هاي ثابت

هزينه كل

هزينه هاي متوسط كل (ATC)

هزينه نهايي (MC)

هزينه هاي ثابت متوسط (AFC)

بخش ششم – بهره وري

بهره وري

بهره وري از ديدگاه اقتصاد دانان

بهره وري از ديدگاه مهندسان

بهره وري از ديدگاه مديران

پي آمد هاي مثبت بهره وري

موانع بهره وري

عومل موثر بر افزايش بهره وري

مولفه هاي بهره وري

بخش هفتم – پيشينه تحقيق

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

روش تحقيق

نوع تحقيق

تبيين و توصيف سئوالات

عوامل موثر بر ميزان توليد به شرح زير مي باشد

جامعه آماري

روش نمونه گيري

ابزار جمع آوري طلاعات

پرسشنامه

آشنايي با پرسشنامه

مشخصات فردي

سئوال هاي پرسشنامه

روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات

تحليلي توصيفي داده ها

تجزيه وتحليل استباطي داده ها

اعتبار يا روايي تحقيق

اعتماد يا پايايي تحقيق

آمار استنباطي

آزمون همبستگي پيرسون

آزمون نرماليتي متغير ها

قلمرو تحقيق

قلمرو زماني

قلمرو مكاني

قلمرو موضوعي

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

بخش اول – ويژگي جمعيت شناختي

تحصيلات

پست سازماني

آزمون ها

آزمون آلفاي كرونباخ

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال اول

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال دوم

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال سوم

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال چهارم

ضريب پايايي نهايي ابزار پژوهش

آزمون نرماليتي متغير ها

آزمون همبستگي پيرسون

آزمون همبستگي پيرسون با متغير اول

آزمون همبستگي پيرسون با متغير دوم

آزمون همبستگي پيرسون با متغير سوم

آزمون همبستگي با متغير چهارم

بخش دوم – آزمون فرضيات

فرصيه فرعي اول

فرصيه فرعي دوم

فرضيه فرعي سوم

فرضيه فرعي چهارم

اولويت بندي هر يك از ابعاد و گزينه ها

رتبه بندي هر يك از متغير هاي تحقيق

آزمون فريدمن براي گزينه هاي ميزان توليد

آزمون فريدمن براي گزينه هاي كيفيت محصول

آزمون فريد من براي گزينه هاي هزينه هاي توليد

آزمون فريد من براي گزينه هاي بهبود كارايي

اولويت بندي هر يك از ابعاد

فصل پنجم – نتيجه گيري، تفسير و پيشنهادات

مقدمه

نتيجه گيري

نتيجه حاصله از فرضيه اول

نتيجه حاصله از فرضيه دوم

نتيجه حاصله ازفرضيه سوم

نتيجه حاصله از فرضيه چهارم

محدوديت هاي تحقق

تفسير نتايج تحقيق

پيشنهاد ها

منابع تحقيق

منابع فارسي

منابع انگليسي

ضمائم تحقيق

چكيده:

در چند دهه اخير تكنولوژي مدرن اطلاعات بر موقعيت و عملكرد بسياري از جوامع، سازمان ها افراد اثرات قابل ملاحظه اي گذاشته و به موازات پيشرفت هاي شگرفي كه در اين زمينه به وجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد هر روز بيش از گذشته به اين فناوري اطلاعات مدرن گره مي خورد.

بديهي است كه در چنين موقعيتي شناخت فناوري اطلاعات اهميت فزاينده اي يافته است. با توجه به اين واقعيات بايد گفت كه فناوري اطلاعات يكي از عوامل مهم محيطي به شمار مي آيد كه بر موقعيت، عملكرد و سرنوشت جوامع، سازمان ها وافراد اثرات جدي ميگذارد.

در اين پژوهش نقش فناوري اطلاعات در عملكرد مديران شركت پتروشيمي پارس عسلويه مورد بررسي قرار گرفت كه ابتدا تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد مديران و بعد از آن تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان توليد، كيفيت محصول، كاهش ميزان هزينه هاي توليد، افزايش بهبود كارآيي و اثربخشي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مقدمه:

جامعه جهاني در عصري به سر مي برد كه در آن اطلاعات و دانش را سرمايه اصلي و عامل اساسي رشد و توسعه يك جامعه مي شناسد تا آن جا كه (دانايي، توانايي است) شعار اصلي اين عصراست اطلاعات، ابزار و عامل اساسي به كارگيري دانش در عصر حاضر است. حقيقت اين است كه شاغلان بخش اطلاعات از بزرگ ترين طبقات فعال فناوري اطلاعات و از همه مهم ترين و عمده ترين ساختار هاي موجود در جامعه امروز جهاني است. پيدايش و گسترش اين ساختار متكي به سه عامل (تغييرات پويا و پيشرفت فناوري) (جهاني شدن تجارت) و (پيشرفت هاي اجتماعي) است. فناوري اطلاعات در پيوند بين فعاليت هاي مختلف يك سازمان و نيز ضامن بقا و تداوم فعاليت هاي يك سازمان است و بدون بهره مندي از آن نه تنها امكان استفاده از روشهاي نوين در سازمان فراهم نميشود و اينكه امكان رقابت يا سازمان هاي ديگر نيز از ميان خواهد رفت. از آن جا كه موقعيت و شيوه بخش نفت از يك سو و ضرورت بهره مندي از شيوه ها و روشهاي نوين از ديگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به فناوري اطلاعات و نيز استفاده از روش ها و راه حل هاي نوين اجرايي – عملياتي در اولويت قرار گيرد و ترجيحاً در برنامه ريزي آموزشي مهندسي نفت محفوظ گردد. ره آورد عصر فناوري اطلاعات، كاهش اهميت نسبي پردازش اطلاعات است و آن ناشي از كاربرد قابل توجه فناوري اطلاعات در برنامه ريزي مديريت و استفاده راهبردي از آن در سازمان است.

بيان مسئله:

سازمان­ ها و شركت ها با به كار گيري و پياده سازي فناوري اطلاعات توانايي انجام بهتر و ساده تر وظايف خود را افزايش ميدهند و از اين طريق قادرند روش كار خود را دگرگون سازند. مزاياي كه IT در سازمان ها ايجاد ميكند از جمله در صرفه جويي هزينه ها، جلوگيري از خطاهاي انساني، افزايش بهبود كارآيي و اثر بخشي سازماني بسيار قابل تامل مي باشد به همين خاطر امروزه سرانه هزينه IT به ازاي يك نيروي انساني بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه ملي كشور ها مطرح ميشود. IT باعث كاهش هزينه در اثر افزايش دسترسي به اطلاعات، پردازش و بازار يابي آن خواهد شد. در دهه اخير فناوري اطلاعات علاوه بر خودكار سازي ادارات در كاهش انواع هزينه هاي كيفيت نقش بسزايي را ايفا كرده است.

اين تحقيق به نقش و تاثير فناوري اطلاعات در صنعت نفت و مديريت فوايد و ميزان استفاده از تكنيك هاي فناوري اطلاعات در جهت برآورده كردن اهداف سازماني پرداخته و با استفاده از فناوري اطلاعات و سيستم مديريت اطلاعات جهت ارائه راهكار مناسب به مديران ارشد شركت هاي توليد نفت و گاز عسلويه بوده است.

اهميت و ضرورت تحقيق:

عصر فعلي را برخي عصر اطلاعات لقب داده اند. اين نام گذاري شايد به اين دليل باشد كه امروزه اطلاعات به جزء تفكيك ناپذير زندگي بشر تبديل شده است اگر چه اطلاعات از دير باز در زندگي بشر تاثير بسزايي داشته و انسان براي تصميم گيري ها و طي طريق همواره محتاج به آن بوده است ولي آن چه كه امروزه اهميت آن را صد چندان كرده شرايط نوين زندگي و افزايش سهم اطلاعات در آن است.

و همچنين برنامه ريزي ها، اكتشافات، تحقيقات بر اساس استفاده درست، سريع و به موقع از اطلاعات و سيستم اطلاعاتي كارآمد امكان پذير است. در بسياري از سازمان ها و شركت ها، فناوري اطلاعات بصورت يك سطح نيرومند در آمده كه در صحنه رقابت جهاني و افزايش تقاضا از نظر سرعت، كيفيت، ارزش نقش بسيار مهمي ايفا ميكند.

اهداف تحقيق :

هدف اصلي : بررسي و شناخت سطح فناوري اطلاعات در حيطه مديريت ارشد شركت پتروشيمي پارس عسلويه و ارائه راه حل هاي مناسب.

اهداف فرعي :

بررسي و شناخت سطح فناوري اطلاعات در سطوح مديريت اجرايي و فني و تاثير آن بر ميزان توليد، هزينه، سطح كيفيت محصولات

شناخت تاثيرات سطح فناوري اطلاعات جهت ارائه اطلاعات دقيق به سطوح مديران اجرايي و فني براي تصميم گيري، برنامه ريزي، رهبري، كنترل.

لينك دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/3/23  ساعت: ۲۲

تعداد صفحات:40

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

فصل اول : معرفي وايمكس (wimax)

واژه شناسي

وايمكس چيست؟

فصل دوم : مروري بر كارهاي پيشين

تاريخچه وايمكس

وايمكس در فجايع طبيعي

آزمايش وايمكس

رقابت با وايمكس

فصل سوم : تجزيه و تحليل

ويژگي ها

نرخ انتقال داده بالا

كيفيت سرويس

امنيت

پوشش وسيع

سيار بودن

ايستگاه هاي واسطه

دسترسي

مقياس پذيري

چرا WiMAX ؟

مزايا و برتري هاي WiMAX

كاربردهاي عملي وايمكس

پهن باند

بك هال

سرويس سه گانه

شبكه هاي بانكي

بهينه سازي هزينه ها

وايمكس چگونه كار مي كند؟

وايمكس دو نوع سرويس بي سيم را ارائه ميدهد

سرويس خارج از خط ديد

سرويس روي خط ديد

دو مسئله كوچك

اتصال به وايمكس

دروازه هاي وايمكس

مودم هاي يو اس بي قابل حمل

تلفن هاي همراه وايمكس

اطلاعات فني

وايمكس و IEEE 802.16

لايه فيزيكي

لايه كنترل دسترسي به رسانه (پيوند داده)

تفاوت‌هاي Wimax و Wi-Fi

مقايسه وايمكس و فناوري‌هاي نسل سوم ارتباطي

تفاوت‌هاي وايمكس در مقايسه با ADSL

وضعيت كنوني وايمكس در جهان

توسعه وايمكس در كشور‌هاي در حال توسعه

خاورميانه

وايمكس در ايران

نحوه ارايه مجوز وايمكس

فصل چهارم : بحث اقتصادي

وايمكس در مواجه با بحران هاي اقتصادي

براساس گزارش موسسه تحقيقاتي

همچنين موسسه تحقيقاتي

از سويي ديگر، موسسه تحقيقاتي

در اين بين، دو شركت

تاثير بحران اقتصادي بر اكوسيستم WiMAXوLTE؛ و مقابله با اثرات بحران در صنعت مخابرات

اثر بحران اقتصادي بر اكوسيستم WiMAX و LTE

قيمت وايمكس

جدول قيمت‌هاي اينترنت مبتني بر وايمكس

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري

سه پيش بيني در مورد آينده وايمكس

منابع

 

چكيده:

وايمكس (WiMAX) يك روش بدون سيم فوق العاده سودمند در زمينه دسترسى تمامى كاربران به اينترنت و ارائه خدمات الكترونيكي شهري مي باشد. براي اينكه بهتر به نقشي كه فناوري وايمكس در تغير و تحولات سيستم ارتباطي ايفا ميكند، پي ببريد، تصور كنيد كه در هر كجا و هر زمان خواهيد توانست با استفاده از لپ تاپ خود به دنياي اينترنت دسترسي داشته باشيد. وايمكس فناوري قدرتمندي است كه ميتواند تحرك واقعي را براي شبكه به ارمغان آورد. در زماني نه چندان پيش،‌ اكثر خريداران رايانه خوشحال بودند كه دستگاه جديدشان يك مودم دارد كه به شكل داخلي در آن نصب شده است. در آن روزها كاربر مي توانست يك مگابايت را در حدود 5 دقيقه (بسته به سرعت ارتباط و اتصال) دانلود كند؛ با سيستم واي-فاي (WI-FI) همين كاربر مي تواند يك مگابايت را در مدت يك ثانيه دانلود كند. وايمكس حتي سرعت بالاتري را در حوزه‌هاي گسترده‌تري ارايه ميدهد.

از مزيت‌هاي فناوري نوظهور وايمكس نسبت به فناوري هاي قديمي تر از خود (نظير واي-فاي) اين است كه وايمكس مي تواند ورودي اي باشد كه به كاربران اجازه مي دهد بدون محدوديت در سراسر كشور حركت كنند. با اين ويژگي، اينترنت قابل جابجايي و حمل و نقل خواهد شد كه اين امر سرعت رو آوردن صاحبان كسب و كار به استفاده از مزيت‌هايي كه اينترنت براي آنها فراهم ميكند را، بيشتر از پيش خواهد نمود.

بررسي گزارش‌ها و حوادث اخير صنعت مخابرات حاكي از بسط تبعات اين بحران در بخش‌ هاي گوناگون اين صنعت از جمله بازار مصرف، خدمات، تجهيزات، سرمايه‌گذاري و در نهايت جايگزيني فناوري است. كارشناسان بر اين باورند كه تركيب اين عوامل با تغييرات احتمالي در بخش رگولاتوري، اكوسيستم جهاني و منطقه‌اي، بازار مخابرات را بخصوص در بخش خدمات و فناوري هاي نو ظهور دستخوش تغييرات جدي خواهد كرد. در اين مقاله با مروري بر گزارش‌ها و رويدادهاي اخير در بخش فناوري هاي سلولي، اثر شرايط به‌ وجود آمده بر تغيير و تحول احتمالي اكوسيستم آينده LTE-WiMAX، بعنوان مطرح‌ترين فناوري هاي رقيب در بازار آينده مخابرات باند وسيع سيار، بررسي شده است.

لينك دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/3/23  ساعت: ۲۲

تعداد صفحات:20

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

خلاصه تاريخچه

مقدمه اي بر ترموالكتريك

روش كار ترموالكتريك

ژنراتور حرارتي

كاربرد سرمايي و گرمايي سيستم ترمو الكتريك

عملكرد توليد توان در سيستم ترمو الكتريك

مزاياي سيستم ترمو الكتريك

اثر پلتيه

استفاده از نانو ساختارها براي توليد مبدل ترموالكتريك

نانو ابزار ترموالكتريك براي تبديل گرما به الكتريسيته

محاسبات طراحي

منبع تغذيه

بار غير فعال

نصب سيستم

سطح آمادگي فناوري ترموالكتريك

صرفه اقتصادي نيروگاه‌ هاي ترموالكتريك با توليد انرژي تجديد پذير

منابع

 

چكيده:

ترموالكتريك (ThermoElectric) علم تبديل گرما به انرژي الكتريكي (Seebeck) و يا به طور معكوس تبديل انرژي الكتريكي به گرمايش و يا سرمايش (Peltier) است. علم تبديل گرما به انرژي الكتريكي اين امكان را فراهم مي‌آورد كه انرژي حرارتي اتلافي به صورت انرژي الكتريكي ذخيره شود. با وجود آن كه بازدهي اين نوع تبديل معمولاً كم است ولي مدتي است كه به دليل تجديدپذير بودن آن مورد توجه قرار گرفته است و تحقيقات و پيشرفت‌هاي بديعي در ساخت مواد جديد و يا ساختارهاي متفاوت در اندازه نانو متري در حال انجام است. با وجود آن كه تحقيقات گسترده‌اي براي توليد نانوساختارها و نانو مواد جديد براي كاربرد ترموالكتريك در حال انجام است ولي هنوز هم ماده‌اي كه بتواند به طور قاطع براي اين كاربرد معرفي شود ساخته نشده و ساخت ماده مناسب باعث خواهد شد تا روش ترموالكتريك در ميان روشهاي برداشت انرژي، جايگاه والا داشته باشد. نويد بخش‌ترين كاربرد ترموالكتريك در زمينه ذخيره انرژي، بازيافت حرارتي ماشين‌هاي گرمايي، به خصوص در كاربرد حمل و نقل، و تبديل حرارت بدن انسان به انرژي در دستگاه‌هاي قابل حمل و نقل است. در برداشت انرژي به روش ترموالكتريك چندين مانع براي غلبه وجود دارند كه از آن جمله ميتوان به بازدهي كم، سمي بودن و دسترسي محدود به عناصر شيميايي كه در تركيبات مواد ترموالكتريك بكار ميروند اشاره كرد. در اين زمينه چالش اصلي فناوري نانو بهبود بخشيدن بازدهي مواد ترموالكتريك با هزينه ساخت كم است.

 

خلاصه تاريخچه:

اوايل قرن نوزدهم آقايان، Thomas Seebeck و Jean Peltier، توانستند پديده اي را كه پايه صنعت ترموالكتريك امروز است كشف كنند. Seebeck يافت كه اگر در محل اتصال دو هادي غير مشابه اختلاف دما ايجاد نمايد، جريان الكتريكي جاري مي شود.

از طرفي ديگر، Peltier ثابت كرد كه جريان عبوري از ميان دو هادي غير مشابه، باعث ميشود كه گرما يا منتشر شود و يا در محل اتصال جذب شود.

به هر حال پس از پيشرفت هاي نيمه قرن بيستم در فناوري نيمه هادي كابردهاي عملي وسايل ترموالكتريك ممكن گرديد. با فناوري هاي مدرن، اكنون ما ميتوانيم طرحهاي ترموالكتريكي را توليد كنيم كه پمپ گرماي موثر حالت جامد را براي سرمايش و گرمايش ايجاد ميكنند.

بسياري از اين واحد ها همچنين ميتوانند براي توليد توان DC در شرايطي خاص استفاده شوند (مانند تبديل گرماي تلف شده به جريان الكتريكي). كاربردهاي جديد و اغلب جالب ترموالكتريك هر روز در حال پيشرفت است.

لينك دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/3/23  ساعت: ۲۱

تعداد صفحات:27

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

واژه‌هاي كليدي

مقدمه

تاريخچه شبكه‌هاي اجتماعي

انواع شبكه‌هاي اجتماعي

قابليت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي

چشم انداز رسانههاي اجتماعي

آناليز شبكه‌هاي اجتماعي

نقش اينترنت در اقتصاد ايران

فرهنگ سازي در زمينه خريد اينترنتي

آناليز شبكه اجتماعي با استفاده از نيروهاي پنج‌ گانه پورتر

پيشينه تحقيق (كسب و كار شبكه‌هاي اجتماعي)

پيشينه تحقيق داخلي

پيشينه تحقيق خارجي

اهميت استفاده از شبكههاي اجتماعي بعنوان يك استراتژي بازاريابي

رسانه‌هاي اجتماعي ابزاري براي بازاريابي است

شناخت برند

افزايش اعتماد

اشتراك گذاري

تهيه،توليد و توزيع محتوا

مزاياي بازاريابي با شبكههاي اجتماعي

افزايش شناخت نام تجاري (برند)

بهبود وفاداري به نام تجاري (برند)

فرصتهاي بيشتري براي امتياز گرفتن

نرخ تبديل عالي

عالي‌شدن مرتبه برند شما

افزايش ترافيك داخلي

كاهش هزينه‌هاي بازاريابي

بهتر شدن رتبه‌ بندي سايت در موتورهاي جستجو

SEO

تجارب مشتريان ثروتمند

بهبود بينش مشتري

جامعيت

معايب بازاريابي با شبكه‌هاي اجتماعي

چند مورد از باور هاي غلط در بازاريابي شبكههاي اجتماعي

شبكههاي اجتماعي و وفاداري مشتري

چگونه از شبكه‌هاي اجتماعي براي كسب و كار استفاده كنيد؟

فرآيند تغيير حقيقي

با نشان شخصي خودتان كار را آغاز كنيد

تخصصتان را توسعه بدهيد

به دنبال ايجاد رابطه با افرادي باشيد كه در تجارت تاثيرگذار هستند

مطالبتان را به اشتراك بگذاريد

محصولات يا خدمات اصلي خود را روانه بازار كنيد

شبكه هاي اجتماعي خود را به روز كنيد

ميزان موفقيت عملكرد شبكه‌هاي اجتماعي

نتيجه‌گيري

منابع

 

چكيده:

شبكه‌هاي اجتماعي به شكل چشمگيري تقريباً همه‌ چيزهاي اطراف‌مان را تغيير داده‌اند. با ظهور شبكه‌هاي اجتماعي، هدف قرار دادن مشتريان بالقوه، آسان‌تر از گذشته شده است.رسانه‌ها يا شبكه‌هاي اجتماعي يكي از بهترين نوآوري‌هاي فناوري هستند؛ نه به خاطر اين‌كه توانايي‌مان را در برقراري ارتباط افزايش داده‌اند، بلكه به اين خاطر كه مي‌توانيم از طريق آن‌ها مستقيماً با افراد مورد نظرمان معامله كنيم.يكي از بهترين ويژگي‌هايي كه بازاريابي شبكه‌هاي اجتماعي براي كسب‌ و كارهاي امروزي به همراه دارد، اين است كه مانع چنداني براي ورود و استفاده از امكانات آنها وجود ندارد. در دوره‌هاي گذشته صاحبان كسب‌ و كار بايد هزينه‌هاي زيادي را خرج تبليغات ميكردند تا به مشتري مورد نظرشان برسند.با ظهور شبكه‌هاي اجتماعي، هدف قرار‌دادن مشتريان بالقوه، آسان‌تر از گذشته شده است. به منظور ايجاد استراتژي موفق اجتماعي، بايد با نحوه‌ كار آنها آشنا بود. لذا اين مقاله به موضوعاتي از قبيل پيشينه شبكه‌هاي اجتماعي و نقش شبكه‌هاي اجتماعي در كسب و كار، انواع شبكه‌هاي اجتماعي، قابليت‌ها و مزايا و معايب بهره‌گيري از آن در بازاريابي، آناليز شبكه‌هاي اجتماعي و اهميت استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان يك استراتژي بازاريابي چشم انداز رسانه‌هاي اجتماعي، باورهاي غلط در بازاريابي شبكه‌هاي اجتماعي، ميزان موفقيت عملكرد شبكه‌هاي اجتماعي و چگونگي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي براي كسب و كار ميپردازد.

لينك دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/11/30  ساعت: ۱۹

بسياري از فعالان فضاي مجازي و پر سابقه هاي عرصه وب مطالب شان را در وبلاگ، سايت و يا شبكه هاي اجتماعي بارگذاري مي كنند. همه ما مي دانيم كه چقدر مخاطب در ديده شدن و تاثير گذار بودن مطالب تاثير دارد و به همين دليل هميشه به دنبال جذب مخاطب بيشتر هستيم. يكي از روش هاي ساده براي اينكه مخاطب بيشتري جذب كنيم اين است كه لينك مطالب رو به اشتراك بگذاريم و اينجوري بازديد سايت و يا وبلاگ مان بيشتر خواهد شد. ولي متاسفانه اكثر شبكه هاي اجتماعي دسترسي افراد را براي ارسال لينك محدود مي كنند و يا اجازه انتشار لينك به كاربر نمي دهند.

Screen Shot ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ at ۹.۱۲.۴۷ قبل‌ازظهر

به همين دليل يكي از بهترين روش ها براي اشتراك گذاري لينك اين است كه از تيكفا استفاده كنيد. تيكفا به شما اين امكان را مي دهد كه علاوه بر ارسال مطالب و محتواي مد نظر خود لينك هايتان را هم به اشتراك بگذاريد.

روش كار بسيار ساده است. لينك را در قسمت ارسال لينك كپي كنيد و سيستم هوشمند به صورت خودكار آن را دريافت خواهد كرد و به شما اجازه ويرايش متن و توضيحات و عكس را مي دهد. سپس با زدن دكمه ارسال لينك شما در معرض ديد مخاطبان قرار مي گيرد و اينطوري بازديد مطالب شما چند برابر خواهد شد.

براي اينكه كليپ ها و فيلم هاي پربازديدي داشته باشيد كافي است آن را در تيكفا با درج آدرس صفحه ويديو بارگذاري كنيد. اشتراك گذاري ويديو در تيكفا بسيار ساده و سريع انجام مي شود. فقط آدرس صفحه اي كه ويديو در آن قرار دارد را درج كنيد و دكمه ارسال را بزنيد. سيستم به صورت خودكار اطلاعات و توضيحات فيلم را به همراه اصل فيلم دريافت مي كند و در سايت نمايش مي دهد.

تيكفا ارسال مطلب

همچنين براي جذب بيشتر و بهتر مخاطب در صفحات تان در شبكه هاي اجتماعي هم مي توانيد از تيكفا كمك بگيريد. بدون اينكه نياز به فعاليت قبلي داشته باشيد فقط كافي است لينك صفحه خودتان و يا مطالبتان در شبكه هاي اجتماعي را در تيكفا ارسال كنيد و به اين ترتيب مخاطبان زياد به سمت مطالب شما هدايت خواهند شدو بازديد شما چند برابر مي شود.

با موبايل و دستگاه هاي اندرويد خود هم به اساني قابل مشاهده و ارسال مطلب خواهيد بود و با نصب نرم‌افزار اندرويد تيكفا سريع و آسان از رويدادهاي صفحه خود با خبر خواهيد شد. نمايش گرافيكي زيباي تيكفا در حالت موبايل يكي از مزيت هاي اين سيستم نسبت به سايت هاي ديگر است.

نرم افزار اندرويد تيكفا

اگر به دنبال دريافت آخرين و پرطرفدار ترين مطالب با موضوعات سياسي فرهنگي ورزشي هنري هستيد حتما سري به تيكفا بزنيد و آخرين ارسال ها كه براساس تيك و امتياز نمايش داده مي شوند را مشاهده كنيد. همچنين براي مشاهده مطالب جذاب و پرطرفدار با موضوعات فناوري اجتماعي مذهبي علمي سرگرمي كودك از اين صفحات در تيكفا بازديد كنيد. قطعا از مطالب آن لذت خواهيد برد.

يكي از نكات جالب در تيكفا اين است كه نظرات و كامنت هاي كاربران براساس تيك ليست مي شوند و پر تيك ترين و پر امتياز ترين ها در صدر قرار مي گيرند و حتي در صفحه اصلي نمايش داده مي شوند. اين قابليت قطعا به جذابيت هرچه بيشتر تيكفا كمك شاياني خواهد نمود و كاربران زياد به دليل استفاده از اين امكان در سايت فعاليت مي كنند.

از جمله مطالب و پست هاي پرطرفدار و پر كامنت تيكفا صفحه نظرسنجي انتخابات و صفحه مطالب جالب مي باشد كه افراد زيادي را به خود جذب كرده و مطالب و تيك هاي زيادي در آن رد و بدل مي شود و كاربران به بيان نظرات و كامنت ها مي پردازند.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:20

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

تعريف حقوق مالكيت هاي معنوي

مراجع رسيدگي به حقوق مالكيت معنوي

حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي

اقسام حقوق مالكيت معنوي

اجزاي مالكيت صنعتي

اختراع

تعريف اختراع

حق اختراع

شرايط ثبت اختراع

تازگي

گام ابتكاري

كاربرد صنعتي (قابليت استفاده در صنعت)

ورقه اختراع

واگذاري حق اختراع در قرارداهاي انتقال تكنولوژي

دانش فني

اقسام دانش فني

دانش فني محصول

دانش فني ساخت

دانش فني فرآيند

دانش فني به شكل مجموعه اي از اطلاعات

انتقال مدارك

حفظ اسرار

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

 

چكيده:

بخش اعظم رشد اقتصادي يك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيك آن است و انتقال تكنولوژي به معني زنجيره اي منظم از فعاليت هاي هدفمند جهت به كار گيري مجموعه عناصر تكنولوژي در مكاني به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژي هاي پيشرفته نيستند، به شمار ميرود.
نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوري تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسي نميتواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاش هاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و بعنوان اصلي ترين راه تامين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته ميشوند. از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطي اين سرمايه ها را كه نقش مهمي در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشري ايفا ميكنند، در معرض خطرات بزرگي قرار داده است. به همين خاطر دولت ها و ملت هاي صاحب تكنولوژي روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعمل هايي جهت حمايت و نظارت بر مالكيت هاي معنوي خالقان تكنولوژي پرداخته و كشورهاي ديگر را هم به متابعت و پيروي از اين قوانين وا داشته اند.
در اين مقاله پس از تعريف حقوق مالكيت معنوي به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالكيت هاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:17

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

برنامه ريزي بلند مدت منابع انساني در شركت هاي كوچك و متوسط

وظايف كليدي مديريت منابع انساني درشركت هاي كوچك و متوسط

جذب و استخدام

نظام حقوق و دستمزد

آموزش و بهسازي نيروي انساني

درجستجوي ابعاد مناسب

چرخه هميشگي حيات شركت ها

جهاني شدن و قانون بقاي اصلح

تاريخ معاصر شركت هاي كشتيراني و حمل و نقل ايراني

پيش شرط هاي ادغام

ورشكستگي، تسخير و ادغام در بنگاه هاي كشتيراني و لجستيك

شناي ايرانيان درخلاف جهت رودخانه

عامل ناسازگاري فرهنگي در پيوندشركت ها

يك راهكار بومي

پس درآمد

لازمه تلاش براي كار و كارآفريني بعنوان جوهره اصلي اقتصاد

منابع و ماخذ

 

مقدمه:

مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز دانش است. بي شك عصر حاضر؛ عصر سازمان هاست و متوليان اين سازمانها, انسان ها هستند؛ انسان هايي كه خود به واسطه در اختيار داشتن عظيم ترين منبع يعني تفكر ميتوانند موجبات تعالي، حركت و رشد سازمانها را پديد آورند. در فضاي پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنياي امروز، آن چه كه منجر به كسب مزيت رقابتي سازمان هاي ميشود نيروي انساني با كيفيت، خلاق و پوياست.

از اين رو در عصر حاضر، منابع انساني عمده ترين دارايي نا مشهود قلمداد ميشوند و بايد كاركنان را كليد طلايي بهبود كيفيت و بهره وري كليه فرآيندهاي سازماني دانست. سازمان هاي پيشرو با تلاش براي جذب، پرورش، نگهداشت و به كارگيري نيروهاي زبده مزيتي رقابتي امروز و فرداي خود را تضممين ميكنند. در اين مقاله در مديريت منابع انساني در شركت هاي كوچك و متوسط ميپردازيم. توجه به اين مقوله در مديريت اين شركت ها كه در آينده اقتصادي كشور جايگاه ويژه اي دارند، ميتواند در اين ميان مهم به نظر مي آيد، منابع انساني بعنوان برجسته ترين عامل مزيت رقابتي در رشد و توسعه كارآفريني و متعاقب آن تمايز سازمان ها از يكديگر نقش كليدي ايفا كرده است. در همين راستا الگوي تعالي سازماني، توسعه و مشاركت كاركنان و همچنين يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر را جزء مفاهيم بنيادين خود قلمداد ميكند و اشاره دارد كه سازمانهاي پيشرو ، اهميت روزافزون سرمايه هاي فكري كاركنان خود را دريافته اند و از دانش آنان در جهت تحقق اهداف اهداف كمي و كيفي خود بهره ميبرند.

گري پكر برنده جايزه نوبل در اقتصاد ميگويد همانطور كه كارخانه ها، ماشين آلات و ديگر سرمايه هاي مادي بخشي از ثروت ملل شمرده ميشوند سرمايه هاي انساني نيز بخش ديگري از اين ثروت هستند. بدون شك اموري چون فناوري، ائتلاف هاي جهاني و نوآوري در آينده بر مزيت رقابتي سازمان ها اثر ميگذارند اما فراموش نكنيم گردش هر يك از اين امور در گرو استعداد و توانايي نيروي انساني است و بنابراين به نظر ميرسد در آينده مزيت راهبردي و اقتصادي نصيب سازمان هايي خواهد شد كه بتوانند در بازار بهتر از سايرين، گروهي متنوع از بهترين و درخشان ترين استعدادهاي انساني را جذب كنند، پرورش دهند و ضمن به كارگيري اثر بخش، نگهداري كنند. امروز شركت هاي بزرگ با مشكلات بزرگي رو به رو هستند اما شركت هاي كوچك با قابليت انعطاف بالا و واكنش سريع به متغيرهاي محيطي و توانايي بالا در همسويي با نياز بازار، روز به روز سهم بيشتري از بازار به دست مي آورند، اين حقيقت بازار كسب و كار در قرن پيش روي ماست. بازار رقابتي تنها به كساني اجازه بقا ميدهد كه بهتر و نه الزاما بيشتر كار ميكنند. با وجود اهميت منابع انساني و لزوما برنامه ريزي براي جذب، نگهداشت و ارتقاي توانمندي هاي نيروي انساني به دليل محدوديت ها و نيز عدم نگرش مبتني بر مديريت منابع انساني در شركت هاي كوچك و متوسط به اين حوزه توجه كافي نميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:37

نوع فايل: word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه

سير تحول داده‏ كاوي

داده، اطلاعات و دانش

جايگاه داده‏ كاوي در سازمان

داده‏ كاوي و ديگر رشته ها

آمار و داده‏ كاوي

نام هاي ديگر داده‏ كاوي

تعاريف داده‏ كاوي

دو ديدگاه در مورد داده‏ كاوي

آماده سازي و پيش پردازش داده‏ ها

ساختار يك سيستم داده‏ كاوي

معيارهاي جذابيت الگو

ارزيابي و به تصوير كشيدن الگوهاي كشف شده

انواع داده‏ كاوي

وظايف داده‏ كاوي

OLTP و OLAP

تعاريف انبار داده

چهار خصوصيت اصلي انبار داده‏ ها

موارد تفاوت پايگاه داده و انبار داده

مزايا و معايب پايگاه داده

فنون داده‏ كاوي

شبكه هاي عصبي

درخت تصميم

قواعد پيوند

نرم افزارهاي داده‏ كاوي

كاربردهاي داده‏ كاوي

محدوديت‌هاي داده‏ كاوي

مشكلات داده‏ كاوي

نمونه‌هاي اجرا شده ي داده‌كاوي

داده‏ كاوي در ايران

متن‏ كاوي

كاربردهاي متن‏ كاوي

فرآيند متن‏ كاوي

روشهاي متن‏ كاوي

وب‏ كاوي

نتيجه‏ گيري

منابع

 

مقدمه:

دنياي مدرن در واقع دنيايي داده‏ گرا است. ما با داده‏ هاي عددي و غيرعددي در بخشهاي صنعتي، بازرگاني، مديريتي، مالي و علمي احاطه شده‏ ايم. اين داده‏ ها بايد تحليل و پردازش شوند تا تبديل به اطلاعاتي شوند كه آگاهي بخش، آموزش دهنده و پاسخگو باشند يا به شكل ديگري به درك و تصميم‏ گيري ما كمك كنند.

در سال‏ هاي اخير رشد انفجار آميزي از روشها براي اكتشاف دانش جديد از داده‏ هاي خام به وقوع پيوسته است. در پاسخ به اين امر، رشته‏ جديدي از كاوش داده‏ ها موسوم به داده‏ كاوي بطور ويژه گسترش يافته است تا اطلاعات با ارزشي از مجموعه داده‏ هاي عظيم استخراج نمايند.

امروزه فناوري داده‏ كاوي بصورت موضوعي داغ براي تصميم‏ گيران در آمده است، زيرا اين فن، اطلاعات نهفته با ارزش تجاري و علمي را از داده‏ هاي حجيم ذخيره شده استخراج مي‏ كند. با اين وجود، ماهيت داده‏ كاوي فناوري جديدي محسوب نمي‏ شود. استخراج اطلاعات و دانش از داده‏ هاي ذخيره شده يك مفهوم كاملا ديرينه در مطالعات علمي و پزشكي مي‏ باشد. آن چه كه جديد است همگرايي و اشتراك چندين رشته و فناوري‏ هاي متناظر آن‏ ها است كه فرصت منحصر به فردي براي داده‏ كاوي به دنياي علم، تجارت و اقتصاد ايجاد كرده است. اما داده‏ كاوي يا كشف دانش و معرفت از پايگاه داده‏ ها با اين تعريف يك شاخه‏ نسبتا جديد علمي است كه از انجام تحقيقات در رشته هاي آمار، يادگيري ماشين، علوم رايانه (به ويژه پايگاه داده‏ ها) شكل گرفته است. در حالي كه مرزهاي اين رشته‏ ها در داده‏ كاوي مبهم است، ولي مي‏ توان گفت كه مهم ترين اين رشته ها آمار مي‏ باشد بطوريكه بدون آمار داده‏ كاوي مفهومي نخواهد داشت. با وجود اينكه داده‏ كاوي يك رشته‏ نسبتا جديد علمي مي‏ باشد و كاربردهاي متنوع و گسترده اي در رشته هايي مانند بازرگاني، پزشكي، مهندسي، علوم رايانه، صنعت، كنترل كيفيت، ارتباطات و كشاورزي پيدا كرده است. امروزه مرز و محدوديتي براي دانش داده‏ كاوي متصور نيست و مرز آن را از اعماق اقيانوس ها تا بيكران فضا مي‏ دانند. به عبارت ديگر كاربرد دانش داده‏ كاوي در تمامي حوزه هاي برخوردار از داده بوده و تنها محدوديت دانش داده‏ كاوي نبود داده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:201

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

فصل اول - كليات تحقيق

بيان مسئله

ضرورت انجام پژوهش

سوابق پژوهشي

اهداف پژوهش

فرضيات پژوهش

سوالات پژوهش

چارچوب مفهومي پژوهش (مدل پژوهش)

روش شناسي پژوهش

روش تحقيق

روش گردآوري اطلاعات و داده ها

جامعه آماري

قلمرو تحقيق

مشكلات و تنگناهاي احتمالي پژوهش

تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح

كاربرد فناوري اطلاعات

عملكرد كاركردي مديريت منابع انساني بر مبناي كارايي

عملكرد كاركردي مديريت منابع انساني بر مبناي اثربخشي

عملكرد سازماني

عملكرد كاركردي مديريت منابع انساني

شكاف اجراي فناوري اطلاعات

شكاف تحول مديريت منابع انساني

خلاصه

فصل دوم - پيشينه و مباني نظري تحقيق

مقدمه

فناوري اطلاعات

داده و اطلاعات

فناوري

فناوري اطلاعات

سيستم‌هاي اطلاعاتي

تفاوت سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت و فناوري اطلاعات

نقش‌هاي اصلي سيستم‌هاي اطلاعاتي در كسب و كار

سير تكاملي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

چالش‌هاي كليدي مديريتي

وظايف سيستم‌هاي اطلاعاتي

چالش‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي

چالش زيرساخت فناوري اطلاعات

چالش اخلاق و امنيت

انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي

سيستم‌هاي سطح عملياتي

سيستم‌هاي سطح دانشي

سيستم‌هاي سطح مديريت

سيستم‌هاي سطح استراتژيك

تاثير سازماني فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي

اثرات اقتصادي

اثرات سازماني و رفتاري

افزايش انعطاف پذيري سازمان ها

كاربردهاي فناوري اطلاعات در سازمان

كاربردهاي عملياتي

كاربرد اطلاعاتي

مديريت منابع انساني

توسعه مديريت منابع انساني

منابع انساني الكترونيك

فناوري اطلاعات بكارگرفته شده بوسيله مديريت منابع انساني

همسويي سير تكامل فناوري اطلاعات و توسعه منابع انساني

پنج مرحله سيرتكاملي فناوري اطلاعات و توسعه منابع انساني

سير تكاملي سيستم‌هاي اطلاعاتي منابع انساني

دوره پس از جنگ جهاني

دهه 50 ميلادي: توسعه نرم‌افزارها و سيستم‌هاي متخصص

دهه 60 ميلادي: اميد زياد به حوزه مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

دهه 70 ميلادي: نياز‌ها دولتي و سيستمهاي جديد

از سيستم‌هاي اطلاعاتي منابع انساني تا منابع انساني الكترونيك

مدل مديريت منابع انساني الكترونيك

چگونگي و كيفيت مديريت منابع انساني در سازمان

اهداف مديريت منابع انساني الكترونيك

انواع مديريت منابع انساني الكترونيك

خروجي هاي مديريت منابع انساني الكترونيك

اجراي منابع انساني الكترونيك

جذب الكترونيك

انتخاب الكترونيك

يادگيري از راه دور

مديريت عملكرد الكترونيك

جبران خدمات الكترونيك

تعاريف، نقش‌ها و كاركردهاي مديريت منابع انساني

تعاريف و نقش‌هاي مديريت منابع انساني

كاركردهاي منابع انساني

ارزيابي عملكرد مديريت منابع انساني

چالش‌هاي كليدي مديريت منابع انساني براي مديران امروز

مدل مفهومي تحقيق

شاخص‌ها در ارزيابي هر كدام از متغيرها

شاخص‌هايي در ارزيابي كاربرد فناوري اطلاعات

حمايت مديريت ارشد سازمان از كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان

ميزان بودجه و سرمايه‌گذاري سازمان بر كاربرد فناوري اطلاعات

كيفيت پرسنل فناوري اطلاعات

ميزان ماشيني كردن سيستم منابع انساني الكترونيك سازمان

ميزان يكپارچگي سيستم منابع انساني الكترونيك سازمان

انعطاف پذيري سيستم منابع انساني الكترونيك سازمان

دسترسي پرسنل مديريت منابع انساني به سخت افزار و نرم‌افزار موجود در بازار

پذيرش و حمايت پرسنل مديريت منابع انساني از كاربرد فناوري اطلاعات

متغيرهاي ارزيابي عملكرد مديريت منابع انساني

متغير‌هاي ارزيابي عملكرد سازماني

رضايت ذينفعان

ارتباطات سازماني

همكاري تيمي

عملكرد استراتژيك

مديريت دانش

رشد سازماني

شكاف هاي شناسايي شده بعنوان متغيرهاي مداخله‌گر

شكاف تحول مديريت منابع انساني

عملكرد كاركردي كلي مديريت منابع انساني

شكاف اجراي فناوري اطلاعات

آشنايي با بانك مركزي

تاريخچه

اركان بانك

خلاصه

فصل سوم - روش شناسي تحقيق

روش تحقيق

جامعه آماري

روش نمونه گيري

حجم نمونه

ابزار سنجش

روش جمع آوري داده ها

پرسشنامه

روايي و پايايي پرسشنامه

روايي پرسشنامه

پايايي پرسشنامه

مقياس هاي مورد استفاده

آزمون هاي آماري

خلاصه

فصل چهارم

آمار توصيفي مربوط به نمونه تحقيق

آمار توصيفي مربوط به سوالات پرسشنامه

جدول توصيفي براي سوالات مربوط به كاربرد فناوري اطلاعات

جدول توصيفي مربوط به سوالات اهميت كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان

جدول توصيفي مربوط به عمكلرد مديريت منابع انساني بر حسب كارايي

جدول توصيفي مربوط به سوالات عمكلرد مدييت منابع انساني بر حسب اثربخشي

جدول توصيفي مربوط به سوالات عملكرد سازمان

آمار استنباطي

تحليل داده ها براي فرضيه هاي تحقيق

آزمون نرمال بودن متغيرها

آزمون فرضيات

سوالات فرعي

مدل معادلات ساختاري

خلاصه فصل

فصل پنجم -  نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري

نتايج بررسي فرضيات اصلي تحقيق

نتايج بررسي فرضيات فرعي تحقيق

پيشنهادات مبتني بر نتايج

پيشنهادات كاربردي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي

خلاصه فصل

منابع

پيوست ها

پرسشنامه­ پژوهش

 

فهرست اشكال:

مدل مفهومي پژوهش

مدل سيستمي سيستم هاي اطلاعاتي

رابطه بين فناوري اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي و اطلاعات

تئوري هزينه مبادله و تاثير فناوري اطلاعات

هزينه نمايندگي و فناوري اطلاعات

مدل مديريت منابع انساني الكترونيك

نقش‌هاي مديريت منابع انساني در ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان

چالش‌هاي كليدي مديريت منابع انساني براي مديران امروز

مدل مفهومي پژوهش

رابطه بين جامعه و نمونه آماري

مدل ساختاري و اعداد معناداري بين متغير‌هاي اصلي پژوهش

 

 

فهرست جداول:

ويژگي هاي اطلاعات مناسب

5 مرحله سيرتكاملي فناوري اطلاعات و توسعه منابع انساني

نقاط تصميم انتخاب الكترونيك

نقشهاي مديريت منابع انساني الكترونيك

وظايف كاركردي مديريت منابع انساني

شاخص هاي مورد استفاده براي سنجش كاربرد فناوري اطلاعات

شاخص هاي مورد استفاده براي سنجش عملكرد مديريت منابع انساني

شاخص هاي مورد استفاده براي سنجش عملكرد سازماني

جدول ميزان آلفاي كرونباخ مربوط به هر متغير

جدول فراواني جنسيت

جدول فراوني ميزان تحصيلات پاسخ‌دهندگان

جدول فراواني مربوط به ميزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان

جدول فراواني مربوط به ميزان آشنايي با فناوري اطلاعات

جدول توصيفي سوالات مربوط به كاربرد فناوري اطلاعات

جدول توصيفي مربوط به سوالات اهميت كاربر فناوري اطلاعات در سازمان

جدول توصيفي مربوط به عملكرد مديريت منابع انساني برحسب كارآيي

جدول توصيفي مربوط به عمكلرد مديريت منابع انساني بر حسب اثربخشي

جدول توصيفي مربوط به سوالات عملكرد سازمان

جدول توصيف داده ها براي هر متغير

خلاصه نتايج فرضيات نرمال بودن از 1 تا 6

جدول نتايج آزمون فرضيه 1

جدول نتايج آزمون فرضيه 2

نتايج آزمون فرضيه 3

نتايج آزمون فرضيه 4

نتايج آزمون فرضيه 5

نتايج آزمون فرضيه 6

نتايج آزمون فرضيه فرعي1

نتايج آزمون فرضيه فرعي2

نتايج آزمون فرضيه فرعي 3-1

جدول نتايج آزمون فرضيه فرعي 1-1

نتايج آزمون فرضيه فرعي 3-2

جدول نتايج آزمون فرضيه فرعي 3-3

جدول نتايج آزمون فرضيه فرعي 4-1

جدول نتايج آزمون فرضيه فرعي 4-2

جدول نتايج آزمون فرضيه فرعي 4-3

نتايج خلاصه ازمون فرضيه فرعي رابطه عملكرد مديريت منابع انساني و كاربرد فناوري اطلاعات بر حسب ميزان آشنايي با فناوري اطلاعات

 

فهرست نمودارها:

نمودار دايره اي جنسيت پاسخ دهندگان

نمودار دايره اي درصد فراواني ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان

نمودار دايره اي ميزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان

نمودار دايره اي ميزان آشنايي پاسخ دهندگان با فناوري اطلاعات

 

 

چكيده:

 افزايش چالشهاي محيطي بصورت اجتناب ناپذيري روشهاي انجام كار ما را تغيير داده، چالش‌هايي نظير تغيير سريع، ظهور اينترنت، تنوع نيروي كار، جهاني شدن، تكامل يافتن و متحول شدن نقش‌هاي كاري و خانوادگي، فقدان و كمبود مهارتها، و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازماني اثر نداشته است بلكه ماهيت و نقش عامليت كسب و كار را نيز تغيير داده است. در پاسخ به اين چالشهاي محيطي، سازمان ها به منظور افزايش كارايي، اثربخشي و نهايتاً بهره وري خود به سمت دو تسهيل كننده تغيير جهت داده‌اند: "مديريت منابع انساني" و "فناوري اطلاعات". در اين مطالعه هدف بررسي رابطه اين دو تسهيل‌گر و به عبارت بهتر، رابطه بين كاربرد فناوري اطلاعات و عملكرد كاركردي مديريت منابع انساني است. اين پژوهش از نوع توصيفي-كاربردي است. جامعه آماري اين تحقيق كليه كارشناسان، كارشناسان ارشد و مديران واحد منابع انساني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. براي جمع آوري داده هاي مربوط به مباني نظري و استخراج عوامل و شاخص هاي اوليه از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي شامل كتب، مقالات و مطالعات موردي استفاده شده است. جهت گردآوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز بمنظور بررسي فرضيات تحقيق از پرسش نامه استفاده شده است. به منظور تاييد روايي، از نظر خبرگان در اين زمينه بهره گرفته شده و به منظور تاييد پايايي پرسش نامه از آزمون الفاي كرونباخ استفاده شده كه ميزان آن 0/863 است كه نشان دهنده پايايي بالاي آن است. يافته‌هاي پژوهش بر وجود رابطه بين كاربرد فناوري اطلاعات و عملكرد مديريت منابع انساني صحه ميگذارد اما با اين حال نتايج نشان ميدهد كه با وجود اين رابطه، اما در عين حال، عدم همترازي بين اين دو تسهيل در سازمان مورد بررسي وجود دارد و هنوز فناوري اطلاعات بعنوان يك كاركرد پشتيبان در سازمان نگاه ميشود. به منظور تجزيه و تحليل داده ها ابتدا از آزمون همبستگي اسپيرمن به منظور بررسي فرضيات استفاده شده است. و در پايان با استفاده از مدل معادلات ساختاري، برازش كلي مدل پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است كه مورد تاييد قرار گرفت.

 

مقدمه:

افزايش چالش هاي محيطي بصورت اجتناب ناپذيري روشهاي انجام كار ما را تغيير داده، چالش‌هايي نظير تغيير سريع، ظهور اينترنت، تنوع نيروي كار، جهاني شدن، تكامل يافتن و متحول شدن نقش‌هاي كاري و خانوادگي، فقدان و كمبود مهارتها، و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازماني اثر نداشته است بلكه ماهيت و نقش عامليت كسب و كار را نيز تغيير داده است. به علاوه در دهه اخير ، سرعت و گستره چالش هاي محيطي شديداً رقابت را تحت تاثير قرار داده و سازمانها را بدين سمت سوق ميدهد كه ابزارها، فناوري ها و دانش، مهارت و توانايي هاي مورد نياز خودشان را به منظور حداكثر سازي توان رقابتي خود به صورت استراتژيك هم تراز و هم راستا كنند.

سازمان ها به منظور افزايش كارايي، اثربخشي و نهايتاً بهره وري خود به سمت دو تسهيل كننده تغيير جهت داده‌اند: "مديريت منابع انساني" و "فناوري اطلاعات". اين دو تسهيل‌گر اثرات زيادي روي محيط كار، مهندسي مجدد عامليت كسب و كار، تعريف مجدد نقشهاي واحدهاي كسب و كار و طراحي مجدد فرآيندهاي كسب و كار داشته است. به عقيده پيتر دراكر هر سازمان يا موسسه تنها يك منبع راستين دارد و آن افراد آن سازمان است. بعد از فراز و نشيب‌هاي زيادي كه مديريت منابع انساني داشته و بعد از گذشت دو قرن از عمر مديريت منابع انساني، دهه هشتاد ميلادي را ميتوان دهه ظهور مديريت منابع انساني الكترونيك دانست. در طول اين دهه فناوري براي اجراي فعاليت هاي مديريت منابع انساني بكار گرفته شده است. فناوري اينترنت در دهه 90 ميلادي بعنوان نيروي برتري خواه و سلطه گرايي در آمده بود كه انقلابي در مدلهاي كسب و كار ايجاد كرد و در نتيجه مديريت منابع انساني را نيز تحت تاثير قرار داد و از سال 2000 ميلادي تاكنون سيستم‌هاي مديريت منابع انساني الكترونيك بطور وسيعي به كار گرفته شده و ميتواند به صورت مجازي هر فعاليتي را اداره كند و روز به روز بر اهميت مديريت منابع انساني الكترونيك افزوده ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:203

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه

زمين و انرژي خورشيدي

وضعيت انرژي در ايران

زواياي خورشيدي با جداول ترسيمي آن ها

زاويه ساعت

زمان خورشيدي

زاويه برخورد

مسير حركت روزانه خورشيد در ماه هاي مختلف سال

وسايل اندازه گيري تابش خورشيدي

آذر سنج خورشيدي

آذرسنج آبوت

شيد سنج

انرژي خورشيدي و مقايسه‌ آن با انرژي هاي ديگر

امكان استفاده از انرژي خورشيدي

انرژي باد

انرژي حاصل از بيوماس (بيوجرم)

طرح توليد انرژي

روش هاي غيرمستقيم

بيوگاز

سوخت هاي مايع

انواع تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي

آبگرم خانگي

گرم كردن فضا

سردكردن فضا

توليد بخار صنعتي

الكتريسيته توسط سلول هاي خورشيدي

الكتريسيته توسط تبديل حرارتي انرژي خورشيد

توليد هيدروژن

تقطير خورشيدي

خشك كن خورشيدي

پخت و پز

تابش خورشيد

خورشيد، مولد انرژي خورشيدي

مقدار ثابت خورشيد

گردش انتقالي زمين

تابش عمودي - تابش مورب

تاثيرات اتمسفر در ميزان انرژي دريافتي

جذب تشعشعات خورشيدي

تعيين زاويه بين شعاع هاي خورشيدي و سطح زمين

عملكرد سلول هاي خورشيدي

سلول هاي فتوولتيك و انرژي خورشيدي

امروز و فرداي سلول هاي خورشيدي

تبديل فتوولتائيك

ذخيره سازي انرژي

تبديل- جمع آوري و ذخيره حرارتي

برخي ديگر از گردآورنده هاي تخت مايع

گردآورنده هاي تخت خلا

چندين طرح نوين

گردآورنده هاي تمركزي

انواع روش هاي تمركز

انواع گردآورنده هاي تمركزي

سيستم هاي گرما خورشيدي

سيستم هاي تهيه آبگرم خورشيدي

سيستم هاي آبگرم خورشيدي براي گرمايش ساختمان و مصرف

سيستم هاي آبگرم خورشيدي براي گرمايش و سرمايش

سيستم هاي تهيه آب شيرين خورشيدي و دستگاه هاي تقطير

مقدمه

روش هاي تهيه آب شيرين

تهيه آب شيرين با استفاده از روش تقطير

آب شيرين كن تقطيري چند مرحله اي

معرفي و مقايسه انواع آب شيرين كن هاي خورشيدي

آب شيرين كن خورشيدي يك فتيله اي

آب شيرين كن يا دستگاه تقطير خورشيدي از نوع ريزشي

آب شيرين كن خورشيدي از نوع دودكشي

آب شيرين كن خورشيدي از نوع پيشاني گرم

آب شيرين كن سه مرحله اي (دستگاه تقطير خورشيدي سه اثره)

آب شيرين كن خورشيدي دو لگنه

آب شيرين كن هاي سبك و قابل حمل

آب شيرين كن خورشيدي نوع قايقي

آب شيرين كن خورشيدي با پوشش نازك

آب شيرين كن خورشيدي كره اي با خشك كن

آب شيرين كن خورشيدي لوله اي هم مركز

آب شيرين كن خورشيدي با بازتابنده

آب شيرين كن خورشيدي قالب پلاستيكي

طراحي آب گرمكن خورشيدي گردآور پارابوليك

مشخصات قسمت انعكاس گردآور پارابوليك

صفحه نگاهدارنده

صفحه حامل

شيب صفحه منعكس كننده

ياتاقان و بازوها

مشخصات قسمت جذب كننده

نيم لوله منعكس كننده

پايه دستگاه

سيال عامل

مخزن ذخيره - مبدل حرارتي

نوع سيركولاسيون

لوله ها- شيرآلات- اتصالات و كنترل ها

عايق بندي

نگاه داري گردآور

محاسبات آبگرمكن خورشيدي گردآور پارابوليك

ميزان آبگرم مورد نياز

مبدل حرارتي - مخزن ذخيره

انتقال حرارت واحد سطح در مبدل

انرژي دريافتي از خورشيد

ضريب تمركز

درجه حرارت سطح خارجي لوله جذب كننده

درجه حرارت سطح داخلي لوله جذب كننده

درجه حرارت سيال عامل

افت هاي مسير

مشخصات پمپ سيركولاسيون

راندمان گردآور

محاسبات دستگاه آب شيرين كن خورشيدي به ظرفيت 50 Lit/day

سيستم هاي خشك كن خورشيدي

تاريخچه

اصول خشك كردن و خشك كن هاي خورشيدي

خشك كن خورشيدي براي غلات

طرح خشك كن خورشيدي برنج

سيستم هاي سرد كننده خورشيدي

چيلر جذبي پيوسته

معرفي يك پروژه تحقيقاتي و كاربردي خورشيدي

اولين ساختمان خورشيدي در ايران

مقدمه

استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در سيستم هاي گرمايش و سرمايش ساختمان خورشيدي

چكيده

توجه

محاسبات انتقال حرارت

گرمايش و سرمايش غيرفعال

سرمايش

گرمايش غيرفعال با استفاده از گرمخانه

گرمايش و سرمايش فعال خورشيدي

سيستم گرمايش خورشيدي

سيستم سرمايش خورشيدي

يادآوري

خلاصه و نتيجه محاسبات بارهاي حرارتي ساختمان (زمستاني)

منابع و ماخذ

 

فهرست اشكال:

اتم هاي هيدروژن و هليوم و انرژي حاصله از آن ها

تجزيه اشعه‌هاي خورشيد

تجزيه انرژي خورشيد در اتمسفر زمين

زاويه انحراف – زاويه بين اشعه خورشيد و صفحه استوا در ظهر خورشيدي

حركت ساليانه زمين بدور خورشيد

حركت خورشيد از طلوع تا غروب

زواياي خورشيد نسبت به سطح مورب

موقعيت خورشيد نسبت به زمين در ماه هاي مختلف سال

زاويه ارتفاع و زاويه جهت نماي خورشيد

زاويه ارتفاع خورشيد با نمودار مسير حركت روزانه

زاويه جهت نماي خورشيد با نمودار مسير حركت روزانه

انعكاس مسير حركت روزانه خورشيد از نيكره شفاف به سطح مستوي

موقعيت خورشيد روي جدول نمودار مسير حركت روزانه خورشيد با تعيين دو زاويه

نقطه گذاري و ترسيم مسير حركت روزانه خورشيد روي جدول نمودار روزانه

مسير حركت روزانه خورشيد در ماه هاي مختلف و فصول مختلف سال

نمودار تعيين موقعيت خورشيد در ساعات مختلف روز از فصول مختلف

زاويه ارتفاع خورشيد

شيد سنج الكتريكي انگستروم

شيدسنج بينايي دقيق اپلي، (مخصوص پژوهش در تابش خورشيدي)

شيدسنج بينايي سياه و سفيد (قابل استفاده روي گردآورهاي خورشيدي)

انواع روتور چرخ بادي

واحد توليد بيوگاز

تقطير خورشيدي

خشك كن كابينتي

خشك كن جابجائي

اجاق خورشيدي جعبه‌اي به همراه بازتابنده

رابطه شدت تشعشع خورشيدي و زاويه برخورد

عوامل موثر بر انرژي دريافتي

نور خورشيد دريافتي زمين در ساعات مختلف روز

حركت ظاهري خورشيد براي ناظر روي زمين در نقطه C

اتم هاي ساكن با دايره مشخص شده‌اند

توليد جريان الكتريسيته بر اثر برخورد شعاع خورشيد به سلول

قدرت و ولتاژ در درجه حرارت‌هاي مختلف T

نمودار يك سيستم سيليكوني

مشخصه جريان – ولتاژ يك سلول خورشيدي

نمودار سيستم پمپاژ آب

نيروگاه خورشيدي ماهواره‌اي

نمودار دو سيستم ذخيره انرژي

خصوصيات برخي مايع هاي مورد استفاده در سيستم ذخيره محسوس

خصوصيات برخي جامدهاي مورد استفاده در سيستم

آرايش هاي مختلف سيستم ذخيره نهان

گردآورنده تخت مايع

گردآورند‌هاي تخت

گردآوردنده‌هاي با لوله تخليه شده

گردآورنده‌هاي لانه زنبوري

گردآوردنده تخت با تابش دوگانه

گردآورنده تله حرارتي

گردآورنده با بستر فشرده

گرمكن هواي خورشيدي

انواع گرمكن هاي خورشيدي

گرمكن خورشيدي هواي دو مسيره

گرمكن هوا با صفحه شيشه‌اي رويهم

گرمكن هواي ماتريسي

گرمكن هواي لانه زنبوري با بستر متخلخل

گردآوردنده تمركزي استوانه‌اي

گردآورنده تمركزي مقعر

انواع گردآورنده‌هاي تمركزي

گردآورنده تمركزي مسطح با بازتابنده

آبگرم كن خورشيدي ترموسيفوني خانگي

مخزن ذخيره آبگرم كن خورشيدي خانگي

آبگرمكن خورشيد با مخزن افقي و سيركولاسيون طبيعي

آبگرم كن خورشيدي خانگي با جريان اجباري

دياگرام كامل يك سيستم

اتصال دو گردآور به طريق معكوس و موازي

سيستم گرمايش و آبگرم مصرفي خورشيدي

سيستم گرمايش و سرمايش خورشيدي

سيستم آب شيرين كن خورشيدي به روش تقطيري

روش تقطير ساده آب شور (تهيه آب شيرين)

آب شيرين كن خورشيدي تقطيري يكطرفه

آب شيرين كن خورشيدي دو طرفه

آب شيرين كن چند حوضچه‌اي مايل

دياگرام شماتيكي تاسيسات آب شيرين كن خورشيدي چند مرحله‌اي تقطيري

آب شيرين كن تقطيري يك – دو و چهار مرحله‌اي

آب شيرين كن يك فتيله‌اي

آب شيرين كن فتيله‌اي از نوع كلكتور اواپراتوري

آب شيرين كن حوضچه‌اي مايل با سيستم پر كننده

آب شيرين كن حوضچه‌اي مايل دو طرف با سيستم پر كن و مخزن تقطير

آب شيرين كن از نوع ريزشي (ديفيوژن)

آب شيرين كن خورشيدي مدل دودكشي

آب شيرين كن سه مرحله‌اي

آب شيرين كن دو لنگه

آب شيرين كن خورشيدي نوع قايقي

آب شيرين كن خورشيدي با پوشش نازك

آب شيرين كن كره‌اي با خشك كن دوار

آب شيرين كن خورشيدي لوله‌اي متحدالمركز

آب شيرين كن خورشيدي با بازتابنده

آب شيرين كن خورشيدي قالب پلاستيكي

استفاده از روش الكترودياليز براي شيرين كردن آب

استفاده از روش تراوش معكوس براي شيرين كردن آب

قسمت انعكاس دهنده

صفحه حامل

پايه گردآور

سيستم ساده آبگرمكن خورشيدي با سيركولاسيون اجباري

خشك كن خورشيدي

برنج خشك كن خورشيدي

مقطع برنج خشك كن خورشيدي

برنج خشك كن خورشيدي ساخت انستيتو تكنولوژي آسيا(A.I.T)

خشك كن خورشيدي مدل روستايي

خشك كن خورشيدي نيمه صنعتي

خشك كن خورشيدي با روش مكانيكي

شماتيك يك سيستم تبريد جذبي ساده

تركيب ماشين حرارت و سيستم تبريد تراكمي

شماتيك دو مرحله‌اي چيلر جذبي

پلان ساختمان خورشيدي

كانال زيرزميني (زمهرير) و بادگيرها

روش انتقال هواي گرم از گرمخانه

سيستم گرمايش فعال خورشيدي

سيستم سرمايش فعال خورشيدي (سيستم تركيبي)

 

مقدمه:

تحقيقات و اختراعات و بهره گيري از انرژي هاي مختلف، از اساسي ترين و مهم ترين گام هايي هستند كه انسان ها در طول تاريخ در راه پيشرفت جوامع خود برداشته اند. رشد علم و صنعت و فناوري در جهان امروز، روش هاي مختلف استفاده از انرژي را كه در دوران قبل از انقلاب صنعتي معمول بوده دگرگون كرده، و شناخت منابع انرژيهاي جديد، تحولي عظيم در توسعه صنعتي و تكامل اجتماعي بشر به وجود آورده است.

خورشيد عامل و منشا انرژي هاي گوناگوني است كه در طبيعت موجود است از جمله: سوخت هاي فسيلي كه در اعماق زمين ذخيره شده اند، انرژي آبشارها و باد، رشد گياهان كه بيشتر حيوانات و انسان براي بقاي خود از آن ها استفاده ميكنند، مواد آلي كه قابل تبديل به انرژي حرارتي و مكانيكي هستند، امواج درياها، قدرت جزر و مد كه براساس جاذبه و حركت زمين بدور خورشيد و ماه حاصل ميشود، اين ها همه نمادهايي از انرژي خورشيد هستند. انرژي هسته اي را ميتوان يك استثناء كلي دانست، با اين كه امروزه يكي از منابع مهم توليد انرژي در جهان شناخته شده است. انرژي اتمي احتياج به فناوري بسيار پيشرفته و پرهزينه دارد كه در موقع استفاده از آن، خطرات احتمالي و مضرات آن را نيز بايد مدنظر داشت. با مطالعه در تاريخ انسان ها، مشاهده ميشود كه انرژي قابل استفاده براي انسان نخستين، تنها قدرت بدني او بود. مدت ها گذشت تا توانست با رام كردن حيوانات و به خدمت گرفتن ساير انسان ها و همچنين سوزاندن درختان، احتياجات خود را برطرف كند. بالاخره انسان با دستيابي به منابع سوخت هاي فسيلي مثل ذغال سنگ و نفت و گاز قدرت مادي خويش را به طرز بي سابقه اي افزايش داد.

استفاده از قدرت باد در آسياب ها و توربين ها، و كشتيراني و بكارگيري انرژي آب در چرخ ها و توربين هاي آبي، پس از گسترش معمولمات علمي و فناوري بشر امكان پذير شد.

دستيابي به قوانين فيزيكي و اصول علمي انرژي هاي مختلف و نحوه استفاده هاي گوناگون از آن ها، زندگي بشر را راحت تر و طرز فكر او را متوجه ماديات ساخت.

وابستگي شديد جوامع صنعتي به منابع انرژي به خصوص سوخت هاي نفتي و به كارگيري و مصرف بي رويه آن ها، منابع عظيمي را كه طي قرون متمادي در لايه هاي زيرين زمين تشكيل شده است تخليه مي نمايد. با توجه به اين كه منابع انرژي زيرزميني با سرعت فوق العاده اي مصرف ميشوند و در آينده اي نه چندان دور چيزي از آن ها باقي نخواهد ماند، نسل فعلي وظيفه دارد به آن دسته از منابع انرژي كه داراي عمر و توان زيادي هستند روي آورده و دانش خود را براي بهره برداري از آن ها گسترش دهد.

خورشيد يكي از دو منبع مهم انرژي است كه بايد به آن روي آورد زيرا به فناوريهاي پيشرفته و پرهزينه نياز نداشته و ميتواند به عنوان يك منبع مفيد و تامين كننده انرژي در اكثر نقاط جهان بكار گرفته شود. بعلاوه استفاده از آن برخلاف انرژي هسته اي، خطر و اثرات نامطلوبي از خود باقي نميگذارد و براي كشورهائي كه فاقد منابع انرژي زيرزميني هستند، مناسب ترين راه براي دستيابي به نيرو و رشد و توسعه اقتصاد مي باشد.

ايران با وجود اين كه يكي از كشورهاي نفت خيز جهان به شمار ميرود و داراي منابع عظيم گاز طبيعي نيز مي باشد، خوشبختانه به علت شدت تابش خورشيد در اكثر مناطق كشور، اجراي طرح هاي خورشيدي الزامي و امكان استفاده از انرژي خورشيد در شهرها و شصت هزار روستاي پراكنده در سطح مملكت، ميتواند صرفه جويي مهمي در مصرف نفت و گاز را به همراه داشته باشد.

فناوري ساده، آلوده نشدن هوا و محيط زيست و از همه مهم تر ذخيره شدن سوخت هاي فسيلي براي آيندگان،‌ يا تبديل آن ها به مواد و مصنوعات پر ارزش با استفاده از تكنيك پتروشيمي، از عمده دلايلي هستند كه لزوم استفاده از انرژي خورشيد را براي كشور ما آشكار ميسازند.

تبديل انرژي خورشيد به هر شكلي مطلوب ميباشد ولي امكانات اقتصادي طرح هاي مختلف بايد دقيقاً سنجيده شوند. امروزه استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي گرم كردن منازل، از لحاظ فناوري امكان پذير مي باشد. از نظر اقتصادي نيز به علت افزايش روزافزون قيمت سوخت هاي فسيلي و ساير منابع انرژي و تلاش متخصصين در كاهش هزينه مواد اوليه و لوازم مورد نياز براي جمع آوري حرارت و پرتوهاي خورشيدي محققين و دانشمندان را در جهت مطالعه و بهينه سازي سيستم هاي خورشيدي تشويق نموده و به پيشرفت هاي مهمي نيز دست يافته اند. مراكز و سازمان هاي معتبر علمي و پژوهشي جهان نيز همه ساله سمينارها و كنفرانس هاي مختلفي را در رابطه با مسائل انرژي، به خصوص انرژي خورشيدي تشكيل داده و تبادل اطلاعات از پژوهش هاي جديد را ممكن مي سازند. اميد است در ايران نيز تشكيل چنين سمينارها و سخنراني ها، مردم را با روش هاي استفاده از انرژي خورشيدي آشنا ساخته و كاربرد آن ها را ميسر سازد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:133

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

فصل اول - ارائه كليات پيرامون شبكه هاي حسگر بي سيم

مقدمه

شبكه هاي حسگر بي سيم

معرفي شبكه هاي حسگر بي سيم

ساختارخودكار

ساختار نيمه خودكار

ساختمان گره

ويژگي‌هاي عمومي يك شبكه حسگر

فصل دوم

طراحي يك پلت فرم شبكه هاي حسگر بي سيم براي تشخيص و شناسايي رويداد هاي نادر، تصادفي و بي دوام

ديدگاه كلي طراحي پلت فرم

مقياس پذيري

هوشياري منفعل

سنسورها براي تشخيص و طبقه بندي

دستيابي به طول عمر

چرخه وظيفه

دوباره آماده سازي قابل بازيابي

بسته بندي

مباحثه (گفتگو)

ارزيابي طراحي پلت فرم

فصل سوم - ميان افزار

كاربرد ميان افزار در شبكه حسگر بي سيم

موارد استفاده ميان افزار

نقش هاي عملياتي ميان افزار

سناريوهايي براي تغيير رفتار ميان افزار

بررسي اجمالي ميان افزار

چارچوب خدمات

مشخصات درخواست خدمات

مثالي براي مشخصات درخواست خدمات

تركيب خدمات معتبر

كنترل استفاده از منابع

امتياز سازگاري در ميان افزار

ظرفيت جريان فرايند برنامه ريزي

زير فرآيندهاي فرآيند منابع محاسبه

زير روند رزرو از روند منابع

نقاط سازگاري در قابليت هاي برنامه ريزي ظرفيت

اجرا و ارزيابي

فصل چهارم

نتيجه طراحي ميان افزار براي شبكه هاي حس گر بي سيم

بررسي اجمالي از خوشه (سلول) بر اساس معماري ميان افزار

لايه كلاستر

لايه منابع مديريت

مسائل طراحي و چالش ها

كنترل خوشه

مديريت منابع

هماهنگي Intercluster

هماهنگي Intercluster

تشريح مسئله

اكتشافي سه فاز

نتايج شبيه سازي

كاربرد ميان افزار در شبكه حسگر بي سيم

فصل پنجم - كارهاي مرتبط انجام شده

پروژه ExScal

نرم افزار و الزامات آن

توپولوژي، پوشش و استقرار

نرم افزار معماري

مطمئن پايه و به كارگيري برنامه هاي كاربردي

كاربرد محلي سازي

محيط برنامه، امنيت

مديريت

آزمايش هاي انجام شده

نتيجه گيري

منابع

 

فهرست اشكال:

پروفايل مصرف دريافت قدرت هاي پايين

شبكه ردياب

مدار تايمر نارنجك XSM

سناريوي به تصوير كشيده شده استقرار در مورد استفاده شده

خدمات از انواع متا

جزء ، تركيب دهنده ، مولفه داده متا

تركيب خدمات معتبر

دنباله اي از مراحل پردازش براي رسيدن به يك تركيب بندي در خدمات

نمودار كشاكش (تداخل ، برخورد)  مهم و مستقيمي را براي منابع به تصوير ميكشد

دنباله اي از مراحل پردازش مورد نياز براي برنامه ريزي ظرفيت

نيازمندي هاي حافظه قبل از مداخله و رفتارهاي كامپوننت

برنامه ريزي ظرفيت و رزرو منابع (در زمان اجرا)

سه سطح از انتزاع و نقشه برداري خودشان به نقش عملياتي مربوطه

مشتري API

نمايندگي در لايه استقرار

خدمات درخواست به سيستم

درخواست هاي خدمات همان طور كه واقعا آن ها پردازش شده اند

RAM يا استفاده از حافظه پويا براي مورد استفاده شده مشخص

فلش و يا استفاده از حافظه استاتيك براي مورد استفاده مشخص شده (تعيين شده)

درخواست پس از تغيير استراتژي برنامه ريزي، به سيستم

درخواست به واقع پردازش، پس از تغيير استراتژي برنامه ريزي

استفاده از حافظه RAM در زمان (در حين) پردازش اين درخواست ها

استفاده از حافظه فلش در زمان (در حين) پردازش اين درخواست ها

معماري ميان افزار بر مبناي كلاستر

كسب بهبود طول عمر

توپولوژي ExScal

ورودي با نقطه از دست دادن

يكي كردن ورودي با نقطه هاي الگو

PIR سنسور

دامنه زمان

دامنه فركانس

سيگنال خروجي از زنجير سيگنال سنسور PIR

 

 

چكيده:

بازتاب، ثابت شده است به مكانيزمي قدرتمند براي رسيدن به انطباق نرم افزار در معماري ميان افزار، اگر چه اين مفهوم نيازمند آن است كه ميان افزار باز شده و آن همه اصلاح عملكرد و رفتار آن ممكن شود. اين منجر به سيستم هايي ميشود كه به سختي  درك و آناليز ميشوند و ممكن است به سرعت باعث پايمال كردن توسعه دهندگان شود . امن تر و قابل فهم تر از روشهاي مدلسازي و مطرح،  استفاده و اجراي قسمتي از اصول بازتابنده است در حالي كه محدود كردن دامنه ممكن از اصلاح، بعنوان ميان افزار شفاف است. ما در نظر گرفتيم كه با توجه به محدوديت منابع در شبكه هاي حسگر بي سيم (شبكه گيرنده بي سيم) بهتر است : محدود كردن ويژگي هاي بازتابنده به منظور صرفه جويي چرخه محاسباتي و كاهش ترافيك شبكه. علاوه بر اين ما باور نميكنيم همه تغييرات دروغ را در توسعه دهنده نرم افزار  و ما جدا از نگراني هاي عملياتي، اصلاح نقشه هاي مختلف و سطوح انتزاعي نقشهاي مختلف عملياتي را معرفي ميكنيم . معماري ميان افزاري را فراهم ميكنيم كه استراتژي كنترل نقاط سازگاري را معرفي كنيم كه در دسترس هستند براي قابليت هاي اوليه  تغييررفتار ميان افزار. رويكرد ما از طريق اجراي اثبات نمونه مفهوم كه براي كمك به استفاده هاي صنعتي در حوزه تداركات و سناريوي نياز براي تغيير، در  قابليت هاي برنامه ريزي ظرفيت ميان افزار ارزيابي شده است. نمايش نتايج نشان ميدهد كه چگونه تغييرات در الزامات كسب و كار ممكن است از طريق حمايت موثر منجر به  معرفي نقاط سازگاري است.

 

مقدمه:

شبكه هاي حسگر بي سيم ( شبكه گيرنده بي سيم ) حمايت مستقري ميكنند از ادغام داده هاي زيست محيطي به برنامه هاي كاربردي و بطور معمول با عمر طولاني، بزرگ مقياس و داراي منابع محدود، همچنين منوط هستند به شبكه هاي غيرقابل اعتماد و تحرك گره اي. در چنين محيط هايي، نرم افزار نياز به انطباق رفتار و ويژگي هاي آن و كنار آمدن با تغيير زمينه و شرايط عملياتي دارد، نتيجه آن، تكامل نرم افزار و پيكر بندي دوباره يك ضرورت است.

شبكه هاي حسگر بي سيم يك تكنولوژي جذاب و مهم است كه در سال هاي اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است. آن ها در يك سطح وسيعي از كاربردهاي غير نظامي و نظامي، از قبيل ردگيري اشياء، زير ساخت نظارتي، دريافت محل اصلي و مراقبت از محل جنگان را توسعه داده اند. بطور نمونه يك WSN شامل صدها هزار گره هاي ذره اي حسگر هستند كه با كانال هاي بي سيم و انجام توزيع دريافت و به اشتراك گذاري فرآيند هاي داده ها، ارتباط دارند.

تكنيك هاي بسيار پيشرفته WSN بر روي كاربردهاي آسان و سادهِ گردآوري داده و در بيشتر مواقع بر روي حمايت از كاربردهاي يك شبكه تمركز دارند. بنابراين معمولا طراحي پروتكل ها و كاربردهاي شبكه به دقت تركيب ميشوند يا حتي مانند يك رويه يكپارچه تركيب ميشوند. به هر حال چنين رويه هايي منحصر به فرد هستند و اعمال نفوذ مستقيم تراكنش ها با سيستم عامل هاي جا داده شدهِ اصولي يا حتي اجزاء سخت افزاري از گره هاي ديگر ني به صورت انحصاري انجام مي شوند. تصور ما از توسعه WSN در نهايت، طراحي روش هاي كاربردي سيستمي است كه بر اساس استانداردها است و قابل انتقال بر روي سيستم ها ميباشد. علاوه بر اين، كاربردهاي متعددي نياز به اجراي همزمان بر روي يك WSN خواهند داشت. بطور مثال ساختار يك سيستم نظارت ممكن است نياز به مشاهده همزمان درجه حرارت و تشعشع، كنترل شكاف ها بر روي ديوار، حركت افراد و حتي ارتباط با سيستم هاي ساختمان هاي نزديك داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:170
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه‏ اي بر سيستم خبره
مقدمه
تاريخچه اي از هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره
ماهيت سيستم هاي خبره
فوائد استفاده از سيستم‏ هاي خبره
ويژگي هاي يك سيستم خبره
محدوده عملكرد مناسب براي سيستم‏ هاي خبره
اجزاي يك سيستم خبره
روش هاي استنتاج
درخت‌ها و شبكه‌ها
منطق قياسي و قياس صوري
زنجيره‏ هاي استدلال پيشرو و پسرو
تمثيل
روش فرضيه و آزمون
استنتاج معكوس
طراحـي سـيسـتم خبــره
كاربرد‏هاي سيستم خبره در زمان بندي كارگاهي
كاربردها در طراحي FMS
كاربردها در برنامه ريزي فرآيند و عمليات
كاربردها در كنترل فرآيند
كاربردها در طرح ريزي تسهيلات
سيستم‏ هاي خبره در طراحي به كمك كامپيوتر CAD/CAM
كاربردها در طراحي مهندسي
كاربردهاي سيستم خبره در عيب‏ يابي و تعميرات و نگهداري
كاربردها در جا به جايي مواد و انبار
كاربرد‏ها در انتخاب تجهيزات و شرايط عملياتي
كاربرد سيستم خبره در رباتيك
برخي كاربرد‏هاي سيستم خبره در رباتيك
كاربرد‏ها در ابزار‏آلات
كاربردهاي سيستم خبره در مديريت ساخت و توليد
فصل سوم
مراحل ساخت سيستم خبره
استراتژي هاي مديريت و اجرا
مهندس دانش
انتخاب فرد خبره
كشف دانش
روش‏ هاي استخراج اطلاعات از فرد خبره
ساخت پايگاه دانش
رويكرد سيستمي در طراحي سيستم خبره
استفاده از درخت تصميم‏ گيري براي طراحي ساختار دانش
فصل چهارم
اجزا و نحوه‏ كاركرد دستگاه فرز عمودي
مقدمه
اجزا اصلي ماشين فرز عمودي
زانويي ماشين فرز
زين
ميز ماشين
نوع ديگر تقسيم بندي ماشين فرز عمودي
شفت
تيغ فرز انگشتي
بدنه اصلي
مرغك
ترمزها
جعبه تقسيم
سه‏ نظام
فك هاي سه نظام
نحوه اتصال فك ها سه نظام به پيچ ارشميدسي
پيچ ارشميدسي
چرخ دنده هاي مخروطي كوچك
پيچ هاي اتصال
بدنه اصلي سه نظام
درپوش سه نظام
چرخ دنده مخروطي بزرگ
نگهداري دستگاه
فصل پنجم
سيستم خبره عيب يابي و تعميرات دستگاه فرز
مشكلات در حركت ميز كار
ناشي از بلبرينگ
ناشي از گوه ها
لرزش قطعه كار در حين كار
هم مركز نبودن مرغك و سه نظام
مشكلات در حركت سردستگاه
ناشي از پيچ درون آن
ناشي از چرخ دنده
مشكلات سه نظام
سختي در باز و بسته شدن فك ها
گرد و غبار و براده لاي اجزا رفته است
خلاصي در باز و بسته شدن فك ها
شكستگي دنده يكي (چند تا) از فك ها
عيوب جاي آچارخور
عيوب پيچ
عيوب بادامك
منابع و ماخذ

فهرست اشكال:
مدلي از مفهوم بنيادي سيستم خبره
ارتباط بين يك مساله و دامنه دانش
مراحل كلي توسعه سيستم خبره
ساختار يك سيستم مبتني بر قاعده
درخت تصميم‏ گيري كه دانش مربوط به حيوانات را نشان مي دهد
انواع روش‏ هاي استنتاج
مدل خطي چرخه حيات ايجاد سيستم خبره
WBS تهيه سيستم خبره
مدلي از رابطه وروردي - خروجي پارامترها
فرآيند طراحي سيستم خبره
مثالي از نقش سيستم خبره در ساخت و توليد
نقطه آغازين ارائه دانش
گسترش يك مسير تصميم‏ گيري
مسير تصميم براي هدف نهايي
مدلي مفهومي نقش سيستم خبره در مديريت
ماشين فرز عمودي
ستون (پايه) ماشين
ميز ماشين
موتور ماشين فرز عمودي
دو نما از شفت اتصال مته سه‏ نظام به بدنه فوقاني
مته سه‏ نظام
مرغك
ترمزها در جهت‏ هاي X و Y و Z
جعبه تقسيم
دو نما از صفحه پشت سه‏ نظام
دو نما از اتصالات پشت سه‏ نظام
دو نما از فك‏ هاي سه‏ نظام
نحوه جاگذاري فك‏ هاي سه‏ نظام
پيچ ارشميدسي
چرخ‏ دنده مخروطي كوچك
پيچ اتصال
دونما از بدنه سه نظام
درپوش سه نظام
چرخ دنده مخروطي بزرگ
سه نظام و مراحل بستن اجزاي آن
اجزا سه نظام در گازوييل
فرآيند عيب يابي حركت در جهت x ها
فلوچارت عيب يابي حركت در جهت محور x ها
فرآيند عيب يابي حركت در جهت y ها
فلوچارت عيب يابي حركت در جهت محور y ها
فرآيند عيب يابي حركت در جهت z ها
فلوچارت عيب يابي حركت در جهت محور z ها
فرآيند عيب يابي تراش نادرست قطعه كار
فلوچارت عيب يابي تراش نادرست قطعه كار
فرآيند عيب يابي لرزش قطعه كار حين تراش
فلوچارت عيب يابي لرزش قطعه كار حين تراش
فرآيند عيب يابي مشكلات حركت سردستگاه
فلوچارت عيب يابي مشكلات حركت سردستگاه
فلوچارت مشكلات مربوط به سه نظام
فرآيند عيب يابي ترمز در جهت x
فلوچارت عيب يابي ترمز در جهت x
فرآيند عيب يابي ترمز در جهت y
فلوچارت عيب يابي ترمز در جهت y
فرآيند عيب يابي ترمز در جهت z
فلوچارت عيب يابي ترمز در جهت z

فهرست جداول:
مقايسه استدلال هاي پيش رونده و پس رونده
وظايف مربوط به كسب دانش و استخراج آن
جدول حاصل از نمايش O-A-V

چكيده:
دنياي امروز، دنياي پيشرفت، سرعت، تكنولوژي و سيستم ميباشد. صنعت حاضر براي بقا و ماندگاري در بين رقبا نه نتها بايد از تكنولوژي و فناوري بالايي برخوردار باشد، بلكه بايد از مديريت سيستمي و كنترل هاي نوين و خودكار براي كاهش خطا، افزايش سرعت عكس العمل و تطابق با تغييرات سريع محيطي حاضر كمك بگيرد. مفاهيمي از قبيل هوش مصنوعي، طراحي به كمك كامپيوتر، ديدگاه سيستمي به محيط اطراف و كل مجموعه ها، سيستم خبره و ... از جمله مواردي هستند كه ما را در دستيابي به اين اهداف ياري ميرسانند.
اين پروژه ابتدا به معرفي هوش مصنوعي و زير مجموعه هاي آن از جمله سيستم خبره، اجزا و كاربردهاي آن ميپردازد. سپس كاربردهاي سيستم خبره را در صنعت بيان ميكند. سپس به طراحي سيستم خبره بعنوان يك پروژه طراحي و ساخت مينگرد و با ديدي تحليلگر به تقسيم مراحل مختلف اجرا و اجزاي پروژه ساخت سيستم خبره ميپردازد و مدلي ارائه ميدهد.
در مرحله بعدي سيستم تعميرات نگهداري ماشين فرز عمودي را تشريح ميكند، و با نگرشي سيستماتيك به طبقه بندي روش تعميرات و رفع عيوب دستگاه ميپردازد، سپس در بخش بعدي شرح كامل مراحل كار، قوانين و فلوچارت سيستم ارائه ميشود، كه در خاتمه به سيستم خبره عيب يابي و تعميرات نگهداري در قالب صفحات وب، و در نرم افزار VPX منتهي ميگردد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:164
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول - طرح تحقيق
مقدمه
ويژگي هاي سيستم ERP
بيان مسئله
ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرض هاي اساسي تحقيق
واژگان كليدي
فصل دوم - ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول
معرفي و ويژگي ها
سير تكاملي ERP
معرفي جامع ERP
ERP از ديدگاه مديريتي
تفاوت بين ERP يك بانك اطلاعات مركزي
ERP در ايران
راحل بهره برداري از يك راه حل ERP
بررسي هزينه ها و امكان سنجي ERP
استقرار پلكاني ERP راهي براي كاهش هزينه
مهندسي مجدد (BPR) و تفاوت آن با ERP
مهندسي مجدد مبتني بر فناوري
مختصري از MRPII, MRP (از زير سيستم هاي ERP)
ERPII
تفاوت ERPII, ERP
ERP, MIS
عوامل موثر در پيروزي و شكست پروژه هاي ERP
انواع روش هاي پياده سازي ERP از لحاظ وسعت فعاليت
مباحث انساني در پياده سازي پروژه هاي ERP (نقش نيروي انساني در انجام پروژه)
اجزاي تشكيل دهنده سيستم هاي ERP
امنيت در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني
مزايا و معايب به كارگيري ERP
چرا سازمان به ERP نياز دارد؟ (لزوم پياده سازي)
گزينه هاي پياده سازي ERP
معرفي دو عرضه كننده عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR
بخش دوم
معرفي شركت آب منطقه اي استان يزد
معرفي سازمان
فصل سوم - روش تحقيق
كليات روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
قلمرو تحقيق
نمونه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
روش سنجش روايي
روش سنجش پايايي
روش تحليل آماري داده ها جهت آزمون فرضيه ها
فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات
كليات
نمودارها و جداول آماري
آزمون فرض سوالات پرسشنامه
آزمون فرض گروه هاي مختلف سوالات پرسشنامه
حمايت مديران
ظرفيت تغيير پذيري
وجود زير ساخت هاي مناسب
برگزاري دوره هاي آموزشي
به كارگيري افراد به صورت تيم هاي كاري
قدرت پيش بيني و برنامه ريزي سازمان
استفاده كارآمداز گروه مشاوران
بهره وري مناسب مهندسان حوزه فناوري اطلاعات
پايايي و روايي پرسش نامه
فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتيجه گيري همراه با پيشنهادات
پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب
تيم پروژه
منابع و ماخذ

فهرست نمودارها:
بانك اطلاعاتي مركزي در يك نگاه
سيستم ERP در يك سازمان

چكيده:
ساليان متمادي است كه برنامه هاي كاربردي مورد استفاده در سازمان بصورت مجزا و جزيره اي ارائه ميشود كه اين برنامه ها هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند و به طور مستقل وظايف خود را انجام ميدهند.
امروزه با توسعه سازمانها و ضرروتهاي ايجاد شده در زمينه دقت، صحت و دسترسي تمامي افراد در كليه سطوح سازمان به اطلاعاتي يكپارچه استفاده از سيستمي جامع و كامل كه تمامي اين خصوصيات را به طور يكجا فراهم سازد امري اجتناب ناپذير است. در اين زمينه با كمك پديده اي به نام ERP ميتوان به اين مهم نائل گرديد.
اما ERP چيست؟ يا برنامه ريزي منابع سازمان سعي دارد تا عملكرد همه واحدهاي شركت را در يك سيستم كامپيوتري يكپارچه نموده و نيازهاي مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد.
ERP از طريق يك پايگاه داده واحد انجام ميشود، لذا واحدهاي مختلف ميتوانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتيكه شركت هاي ارائه كننده، نرم افزار را به درستي نصب كنند مزاياي متعددي را براي سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذيل ميتوان اشاره نمود:
كاهش هزينه ها
افزايش بهره وري در سازمان
افزايش بازده سرمايه گذاري
افزايش قابليت رقابت پذيري
دسترسي سريع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص
تسريع در گردش موجودي و نقدينگي
كاهش سرمايه راكد
بهبود كيفيت در تمام امور
كاهش زمان و دوباره كاري و ...
نرم افزارهاي ERP از ماژول هاي گوناگون (مالي، منابع انساني، توليد، فروش، خريد و ...) تشكيل شده است. اغلب نرم افزارهاي ERP آن قدر منعطف هستند كه شركت هاي خريدار قادرند تعدادي از ماژول هاي مورد نياز يا همه آن ها را نصب كنند. بعنوان مثال شركت خريدار قادر است فقط ماژول هاي منابع انساني و مالي را از اين بسته نرم افزاري، خريداري، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتي سازمان از نظر بانك هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي سازماني محسوب شده و به منزله نرم افزاري براي پشتيباني فرآيندهاي داخلي سازمان ميباشد.
در اين پروژه سعي بر اين بوده است تا با تجزيه و تحليل هاي دقيق و بررسي ابعاد گوناگون سازمان، ميزان آمادگي سازمان را جهت به كارگيري سيستم ERP برآورد نمايد، در پايان نيز با ارائه پيشنهادات و راهكارهايي سازمان را در اجرا و استفاده صحيح اين سيستم ياري مينمايد.

مقدمه:
سازمان هاي امروزي در جهت جهاني شدن رقابت ميكنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. بازارهاي رقابت جهاني و سازمان ها به يافتن راه حل هاي كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زير ساختارهاي سازماني و تشكيلاتي توسط سيستم هاي اطلاعاتي ( كه فرآيندهاي كاري را بطور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتيباني ميكنند). توانمندتر شده اند. با اداره بهتر اين فرآيندهاي مزاياي رقابتي قوي تر از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرايش خاصي به راه حلي متمركز كه فرآيندهاي كاري را بهبود ميدهند ايجاد شده است. اين راه حل عبارتست از برنامه ريزي منابع سازمان (ERP).
ERP بسته هاي نرم افزاري هستند كه در قالب سيستم هاي اطلاعاتي قابل پيكربندي هستند. در اين سيستم ها سعي بر اين است كه بهترين رويه هاي موجود و جاري در فرآيندهاي مربوطه در قالب يك بسته نرم افزاري ارائه گردد. بطور كلي هدف اصلي اين سيستم ها را مي توان تمركز و منطقي سازي اطلاعات و جريان آن در سازمان دانست كه اين كار ممكن است با تاثيرات عميق در سازمان مربوطه از جمله مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار همراه باشد. سيستم هاي ERP حول تفكر برنامه هاي كاربردي پيش ساخته تكامل يافته اند.
فروشندگان، برنامه هاي كاربردي را براي هر بخش توليد ميكنند و سازمان ها بر حسب نياز آن را خريداري ميكنند. در اين برنامه هاي كاربردي مدلهاي گردش كار جاسازي شده اند. هر يك از اين برنامه ها در بردارنده داده ها و اطلاعاتي ميباشند كه به واسطه اين اطلاعات فرآيندهاي سازماني را كنترل مينمايند. در سيستم هاي ERP معمولاً مدل گردش كار در نرم افزار برنامه كاربردي جاسازي ميشود. به منظور شكل دهي فرآيند گردش كار، بيشتر پارامترهايي كه ERP دارد به طريق مختلفي انعطاف پذير است. مثلاً جريان يك تعيين نيازمندي از طرف مشتري در يك سازمان را در نظر بگيرد كه از مرحله اعلام درخواست تا رسيدگي به درخواست وي توسط يك نرم افزار كنترل ميشود. يعني ابتداي مشتري درخواست خود را نماينده خود دريافت نموده سپس تغييرات نيازمندي خود را در برنامه كاربردي مربوط ثبت ميكند. سپس با اعمال نظر مدير اعتباري و مدير توليد و مدير فروش تغييرات مورد نظر اعمال ميشود. سيستم هاي ERP جهت خودكار كردن وظايف كاري پديد آمده اند و راه حل اطلاعاتي يكپارچه اي در سرتاسر زير ساختار سازماني ارائه ميدهند. بطور متداول شركت ها به جهت برآوردن نيازهاي هر يك از سيستم هاي وظيفه مند نظير حسابداري، خريد، برنامه ريزي و موجودي، برنامه هاي كاربردي كامپيوتري مجزايي ايجاد ميكنند. چنين سيستم هايي درون جزاير متناقص اطلاعاتي رشد ميكنند، بنابراين تحكيم و اتحادشان ممكن نميباشد.
در نتيجه راه حل سيستم هاي ERP توانايي اداره كردن را فراهم كرده و اطلاعات و سرويس هاي دپارتمان هاي سرتاسر يك سازمان را يك پارچه مينمايند. اين راه حل به سازمان ها اجازه ميدهد كه تمام منابع شان را تعيين اداره كنند و بدين وسيله آنها به واسطه يكپارچگي تمام اطلاعات در ميان فرآيندهاي كاري مختلف هزينه ها را كاهش داده و كارايي را افزايش ميدهند.
ERP دو مزيت عمده ارائه ميكند كه در سيستم هاي سازماني غير يكپارچه وجود ندارد.
1) يك نگرش يكپارچه سازماني از تمامي فعاليت ها و وظايف سازماني و بخش ها است.
2) يك پايگاه داده اي از سازمان كه تمامي فعاليت ها در آن نگهداري و پردازش و تحت نظارت و كنترل قرار ميگيرد.

ويژگيهاي سيستم ERP:
در يك جمع بندي ميتوان گفت سيستم هاي ERP تنها حاصل اجتماع فرآيندها و وظايف مختلف سازماني در قالب يك بسته نرم افزاري نيست بلكه حداقل بايد داراي چند مشخصه كليدي باشد تا بتواند بعنوان يك راه حل درست مطرح شود اين ويژگي ها عبارتند از :
انعطاف پذيري : سيستم هاي ERP بايد بتواند به نيازمندي متغير سازمان ها و شركت هاي استفاده كننده پاسخ دهند.
همچين اين سيستم بايد به گونه اي باشد كه هر جزئي از بسته نرم افزاري بتواند بدون تاثير در روش هاي ديگر در هر سازماني تغيير كرده، اضافه يا حذف شود.
فراگير بودن : سيستم هاي ERP بايد وظايف سازماني مختلفي را پشتيباني كنند و متناسب با طيف وسيعي از سازمان ها مورد استفاده قرار گيرند.
فراشكتري :اين سيستم ها بايد بصورت Online به شركتهاي ديگر از جمله مشتريان و تامين كنندگان متصل باشند بهترين روش هاي موجود: مجموعه اي از بهترين روشهاي مورد استفاده و تجربي شده در جهان بايد در اين نرم افزار گردآوري شده باشد.
شبيه سازي واقعيت : بناي طراحي و استفاده از اين نرم افزار شبيه سازي اقدامات و فرآيندهايي است كه در سازمان انجام ميگيرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : معرفي سيكل تبريد مغناطيسي
تاريخچه سيكل تبريد مغناطيسي
مباني تبريد
ضريب عملكرد
مباني مغناطيس
ميدان مغناطيسي
چگالي شار
نفوذ پذيري مغناطيسي (پرمابيليته)
قانون بيوساوار
نفوذ پذيري مغناطيسي و شدت ميدان مغناطيسي
شدت ميدان مغناطيسي
نيروي محركه مغناطيسي
تلفات انرژي در ماده فرو مغناطيس
هيسترزيس يا پس ماند مغناطيسي
ساختار مغناطيس
دو قطبي مغناطيسي
دامنه مغناطيسي
اثر مغناطيس – گرمايي
مدلسازي سيكل ترموديناميكي
مغناطيس سازي آدياباتيك
انتقال آنتالپي در فرآيند مغناطيس ثابت
مغناطيس زدايي آدياباتيك
انتقال آنتروپي در فرآيند مغناطيس ثابت
فصل دوم : فاكتورهاي مهم در طراحي سيكل تبريد مغناطيسي
معرفي مواد مغناطيس – گرمايي
منگانيت ها
نتيجه گيري
گادولينيوم
تحليل ترموديناميكي سيكل تبريد مغناطيسي
آنتالپي ويژه
قابليت مغناطيس پذيري
ظرفيت گرمايي هاي ويژه
آنتروپي ويژه و ظرفيت گرمايي ويژه
برخي معادلات مفيد براي مطالعه سيكل ها
مغناطيس سازي و مغناطيس زدايي در دماي ثابت
مغناطيس سازي و مغناطيس زدايي آدياباتيك
سيكل هاي تبريد
سيكل برايتون
سيكل اريكسون
سيكل كارنو
فصل سوم : انواع و كاربردها و مزايا و معايب تبريد مغناطيسي
مزايا و معايب
كاربردها
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

فهرست اشكال:
اميل واربورگ
قسمت عنوان مقاله واربورگ در مورد اثر مغناطيس – گرمايي
سيكل يخچال
نماي شماتيك يخچال
چگالي شار بر حسب شدت ميدان مغناطيسي در مواد غير فرو مغناطيس
چگالي شار بر حسب شدت ميدان مغناطيسي در مواد فرو مغناطيس
حلقه هيسترسيس ماده فرو مغناطيس
دامنه ها در جسم فرو مغناطيس بدون ميدان مغناطيسي خارجي
ماده پروسكايت
كريستال منگانيت
نمودار دماي شعله نسبت به نسبت مولي گليسين به نيترات
دستگاه آهنرباي الكترو مغناطيس تست نمونه
دستگاه آزمايش نمونه هاي مواد منگانيت آلوده به مس
دياگرام فازي منگانيت
فرايند توليد نمونه
كالري متري سه نمونه با 0 و 5 و 10 % آلودگي به مس
داده هاي خام مغناطيسي
دماهاي گذار كوري براي غلظت هاي متفاوت مس
يون هاي مس حل نشده در منگانيت با بزرگ نمايي 10000 برابر
سيگنال هاي خام از كالري متري
آنتروپي مغناطيسي محاسبه شده از ظرفيت هاي گرمايي اندازه گيري شده
تغييرات آنتروپي
منحني هاي مغناطيس سازي نرمال شده براي گادولينيم خالص
تغيير دماي آدياباتيك گادولينيوم در نزديكي دماي كوري
آهنرباي دائم
آهنرباي الكتريكي ميدان داخل نمونه برآيند ميدان خارجي و مقاومت جسم است
سيكل تبريد مغناطيسي برايتون
سيكل تبريد مغناطيسي اريكسون
يخچال مغناطيسي طبقه اي
ارزيابي يخچال مغناطيسي

چكيده:
هم اكنون تلاش زيادي براي توسعه مواد مغناطيس – گرمايي، كه مبردهاي يخچال هاي مغناطيسي هستند در بخش پژوهش در حال انجام است. اين امر منجر به توسعه مداوم مواد جديد با عملكرد بهتر و تغييرات آنتروپي بالاتر، تغييرات دماي آدياباتيك بالاتر و هيسترزيس پايين تر شده است. تمامي اين فعاليت ها منجر به بالا رفتن پتانسيل اين فناوري در بازار تبريد شده است. بازارهاي ديگري نيز در زمينه تهويه مطبوع، فرآوري غذا، اتومبيل سازي، پزشكي و حتي گرمايش وجود دارند. با وجود اين كه اين فناوري تا به حال براي دماهاي بسيار پايين به كار مي رفته است ولي همان طور كه گفته شد در آينده نزديك كاربرد آن در دماهاي نزديك به محيط نيز بسيار مورد توجه قرار خواهد گرفت به همين ترتيب در اين مقاله محوريت با دماهاي نزديك به محيط است.

مقدمه:
بازار فناوري تبريد بسيار وابسته به صنايع غذايي، صنايع شيميايي و دارويي و همچنين صنايع خودرو سازي و غيره ميباشد. بعضي از اين صنايع داراي بازارهاي به شدت درحال رشد، به لطف افزايش درآمد كشورهاي شرق اروپا، هند و چين هستند. بعلت آن كه تعداد تاسيساتي كه بر مبناي فناوري هاي تبريد جايگزين سيكل تراكمي ساخته شده مانند سيستم هاي جذبي، ادزورپشن،الكتريك – گرمايي، صوت – گرمايي و غيره ناچيز هستند هنوز سيكل تراكمي بعنوان اصلي ترين فناوري تبريد به كار ميرود.
بنابراين تمايل به استفاده از سيستم هاي تراكمي براي تبريد خانگي نيز افزايش مييابد. بر اساس گزارش كميسيون اروپا ميزان گازهاي HFC توليد شده در جهان از سال 1995 تا سال 2010 ميلادي 62 درصد افزايش داشته است. كه تهويه مطبوع و تبريد عامل 43 درصد آن بوده اند.
تقريباً زمان آن رسيده است كه به جايگزين هاي سيكل تراكمي، بعنوان مثال تبريد مغناطيسي توجه شود.
تبريد مغناطيسي بر مبناي خواص مغناطيس – گرمايي بعضي از مواد فرو مغناطيس عمل ميكند. با اين كه اين فناوري در دهه سي ميلادي براي اولين بار استفاده شد ولي از آن زمان تا دهه اخير صرفاً كاربرد آزمايشگاهي يا به ندرت صنعتي براي كاربردهاي خاص و دماهاي مافوق سرد داشته است. تا اين كه اخيراً با توجه به كشف مواد با خاصيت مغناطيس گرمايي بالاتر از عناصر ساده متخصصان به اين نتيجه رسيده اند كه ميتوان از اين فناوري بطور گسترده و در دماهاي نزديك به دماي محيط استفاده نمود و با توسعه اين فناوري در بسياري از كاربردهاي رايج امروزي حتي تهويه خانگي ميتواند جايگزين سيكل هاي تبريد و تراكمي گردد.
اساس كار تبريد مغناطيسي بطور خلاصه به اين ترتيب است كه اگر جسمي از جنس ماده با خواص مغناطيس – گرمايي در معرض ميدان مغناطيسي حاصل از سيم پيچ الكتريكي يا آهنرباي دايمي قرار گيرد، درجه حرارت آن بالا ميرود، حال اگر در همان شرايط اقدام به خنك كردن جسم تا دماي محيط يا حتي سرد تر از آن كنيم پس از آن كه جسم از معرض ميدان مغناطيسي خارج شود دماي آن به نسبت كاهش مييابد. به همين ترتيب ميتوان سيال عامل يك سيكل تبريدي دلخواه مانند سردخانه را با عبور از روي جسم مغناطيس-گرمايي سرد كرد و در سيكل به كار برد.
فناوري تبريد مغناطيسي بدون سيال عامل (مبرد) گازي عمل ميكند و ضريب عملكرد آن (COP) ميتواند بالاتر از سيستم هاي سنتي باشد. در نتيجه كاربرد آن در برخي زمينه باعث كاهش توليد گازهاي مخرب ميشود.
سيكل تبريد مغناطيسي بعنوان فناوري نوظهور در كشورهاي پيشرفته شناخته ميشود و مطالب منتشر شده در مورد آن نسبتاً اندك ميباشد. با اين حال ميتوان گفت كه در كشورمان حتي براي بسياري اين فناوري كاملاً ناشناخته است و تمامي مطالب منتشر شده در مورد آن بسيار اندك و سطحي و گذرا ميباشد و كاربرد آن نيز بسيار محدود ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از وارد ﺷﺪن ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﻧﯿﺮوي ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎي آﺗﺸﯿﻦ
ورود ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﻧﯿﺮوي ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و ﮐﺎرﺑﺮد آن
بخش دوم – ﭘﺎره اي اﺑﺘﮑﺎرات در ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮدي در ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺘﺠﺎوز
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻮش دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮپ ﻫﺎي 130 م م
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮﯾﺘﺰرﻫﺎي 155 م م ﮐﺸﺸﯽ
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﻮﺳﺎزي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﺎﯾﺪ و دافع (BUFFER) ﻫﻮﯾﺘﺰرﻫﺎ
ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺸﺸﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮕﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺷﮑﯽ در ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺻﺤﺮايي
بخش سوم – پدافند توپخانه اي
ﻣﻘﺪﻣﻪ
چرا پدافند توپخانه اي؟
سامانه هاي پدافند توپخانه اي در ايران
دفاع بسيار كوتاهبرد
دفاع دوربرد
نتيجه گيري و نقد
بخش چهارم – فناوري توپخانه هاي مدرن دنيا
آشنايي با شش توپ ناشناخته در جهان
تلاشهاي ايران در حوزه توپهاي خود كششي چرخ دار
هويتزر 777 بريتانيا
طراحي
هدايت آتش
مهمات
تاريخچه عملياتي
مشخصات
آشنايي با پنج راكت انداز ناشناخته در جهان
RT2000
RM-70
Bateleur
FIROS
Jobaria
نبيره كاتيوشا
توپ خودكششي 150 ميليمتر هويتزر مدل pzh-2000
توپ خودكششي 130 ميليمتر “BERRG”2S9
توپ خودكششي چرخ دار ايراني
بخش پاياني – نگاهي به آينده رسته توپخانه
منابع و ماخذ

فهرست اشكال:
پنتساير نمونه اسي از تركيب سيستم هاي موشكي و توپخانه اي پدافند مدرن
حمله يك موشك كروز به يك هدف آزمايشي
آتشبار هشت لول كوتاهبرد
آتشبارهاي 14.5 ميلي متري چهار لول
ZU-23M، يك نياز بي پاسخ براي نيروهاي مسلح ايران
Pzh-2000 آلماني با جرم 55800 كيلوگرم در حال ورود به آنتونف-124
آرچر
توپ خودكششي چرخدار ايراني

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در ﺳﺎل 1405 ﻣﯿﻼدي ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎروت ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺨﺼﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻮﻫﻢ (ﺑﺨﺸﯽ از چك اسلواكي ﮐﻨﻮﻧﯽ) ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن زﯾﺰﮐﺎ (john ziska) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎروت، ﯾﮏ ﺟﻨگ اﻓﺰار آﺗﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ، ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻮپ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ افزار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد آمد.
آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎي آﺗﺸﯿﻦ
1) آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان با جنگ اﻓﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮپ در دوم ماه رجب به سال 914 ه.ق (23 اوت 1520 ﻣﯿﻼدي) و در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪران ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻠﯿﮏ اﯾﻦ جنگ اﻓﺰارﻫﺎي ﺳﺮ ﭘﺮ ﻗﺸﻮن عثماني (200ﻋﺮاده) ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﻨﮓ آور ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮي ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
2) ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎبقه آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎي ﮔﺮم (ﺗﻔﻨﮓ) ﺑﻪ ﺣﺪود سالهاي 868 ه .ق و ﻣﻘﺎرن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ و اوزون ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﯽگردد ﮐﻪ آﻏﺎز رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري وِ ﻧﯿﺰ با اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺟﻤﻬﻮري وِ ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ اﺗﺤﺎدي ﺑﺎ اوزون ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ از ﻓﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ اروﭘﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ و اوزون ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ در ﺻﺪد ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ كند. اﮔﺮ ﭼﻪ از زﻣﺎن آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﺎي ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﮔﺮم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ورود درﯾﺎﻧﻮردان ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺟﻨﮓ افزارهاي آﺗﺸﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻨﮓ و ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮ ﭘﺮ (ﮐﻤﺮي ﺳﻼح) ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اما ﻗﺰﻟﺒﺎش ها (ﻃﻮاﯾﻒ هفت ﮔﺎﻧﻪ آذري زﺑﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺸﻮن ﺻﻔﻮي ﺑﻮدﻧﺪ) ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ را ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدي ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ دﯾﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ آنها ميﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﺒﺮزﯾﻦ و ﺳﭙﺮ را ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ.
دوران ﺻﻔﻮﯾﺎن در اﯾﺮان (907-1145 ه.ق/ 880 – 1001 ﻫـ .ش) دوران اوج ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﻬﻨﺎور ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوي ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮري در اروﭘﺎ ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو دولتهاي اروﭘﺎﯾﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎي رم ﻫﻤﻮاره در اﻧﺪيشه ﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دو دوﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﯿﺸﺮوي ﻗﺸﻮن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎيند، زيرا دﻻوريهاي ﻗﺸﻮن ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪران ﺑﺎ ﻗﻮاي ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاي اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – مختصري از CHP
خصوصيات گرمايش ناحيه‌اي
ارتقاء كارآيي انرژي
تامين حرارت مطمئن و انعطاف پذيري
محيط زيست
هزينه‌هاي كمتر
استفاده هر چه بيشتر از فضاي ساختمان ها
هزينه‌هاي پايين‌تر تعميرات و نگهداري
تاريخچه به كارگيري
فرآيند توليد همزمان برق و حرارت
مزاياي CHP
افزايش بازده انرژي
كاهش هزينه هاي تامين انرژي اوليه براي مصرف كننده
تامين انرژي الكتريسيته با كيفيت بسيار بالاتر
امكان فروش برق توليد شده اضافي به شبكه
مزاياي احداث نيروگاه‌هاي كوچك براي سرمايه‌گذار و بهره‌بردار و يا مصرف‌كننده نهايي
انواع فناوري هاي توليد پراكنده
شرايط نصب و به كارگيري مولدهاي مقياس كوچك در شبكه
خطر پذيري هاي سرمايه‌ گذاري براي احداث مولدهاي مقياس كوچك
فصل دوم – روش هاي توليد همزمان
نيروگاه هاي Extraction Condensing (زير كشدار)
نيروگاه هاي Back – pressure
نيروگاه هاي Back – pressure صنعتي
‌نيروگاه هاي Back – pressure براي استفاده در گرمايش ناحيه‌اي
توربين گاز و بويلر بازيافت حرارت
نيروگاه هاي سيكل تركيبي
نيروگاه هاي مجهز به موتورهاي رفت و برگشتي
انتقال آب گرم
فصل سوم – فرآيند توليد همزمان برق و گرما
مزاياي اين سيستم
فصل چهارم – تعريف راندمان در سيستم هاي CHP
راندمان كلي
راندمان برق
موارد استفاده از CHP
توربين گازي CHP
موتور رفت و برگشتي CHP
توربين بخار CHP
آيا ميدانيد؟
فصل پنجم – مطالعه توليد همزمان برق و حرارت در ايران
مدل سازي شبكه توليد همزمان برق و حرارت
هزينه سوخت هاي ورودي به مدل شبكه توليد انرژي
داده‌هاي فني و اقتصادي تجهيزات موجود در شبكه توليد انرژي
نتايج
سياست هاي كلي و پيشنهادات
نظرات چند تن از مسئولين
مزاياي سيستم‌هاي توليد همزمان برق و حرارت كارخانه Wolf آلمان
مشخصات سيستم توليد همزمان برق و حرارت
آيا با خصوصي شدن برق كشور، اسراف انرژي هم كم ميشود؟
بخش ششم – به كارگيري چيلر جذبي در سيستم توليد همزمان سرما، گرما و الكتريسيته (CCHP)
مطالعه موردي سيستم توليد پراكنده همزمان در بخش مسكوني
انجام بهينه سازي و انتخاب اندازه چيلر جذبي
برآوردهاي اقتصادي
جمع بندي
فصل هفتم – شرح فناوري CHP در يك كارخانه سيمان
تجربيات جهاني
امكان سنجي اقتصادي و زيست محيطي
ديد ملي
ديد بنگاه اقتصادي
تحليل جذابيت هاي زيست محيطي
ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي
هزينه هاي اجتماعي
مكانيسم توسعه پاك
نتيجه گيري و پيشنهادات
مهم ترين موانع گسترش استفاده از CHP
فصل هشتم – نياز به حرارت و معرفي صنايع مستعد براي CHP
تقاضاي حرارت در صنايع
آب داغ و بخار آب در فرآيند
گرمايش غير مستقيم جريان هاي حرارتي
گرمايش مستقيم/خشك كردن
گرمايش غير مستقيم هوا يا گاز
تبريد و انجماد
رطوبت زدايي
استفاده از گازهاي خروجي در بويلرها
سابقه توليد همزمان در كشورهاي پيشرفته
بررسي مصرف انرژي در صنايع كشور
جمع بندي و ارائه فهرست صنايع مستعد
فصل نهم – اولين پيل سوختي CHP در ايران
فصل دهم – سيستم هاي توليد همزمان حرارت و قدرت در آمريكا
فصل يازدهم – مديريت عملكرد سيستم CHP
راز صرفه جويي طولاني مدت و كارآيي بيشينه
تئوري دكمه سبز
از بين بردن تفاوت عملكردي
نتيجه گيري
پيوست ها
منابع و ماخذ

فهرست اشكال:
دياگرام CHP در يك خانه
دياگرام بازده CHP
يك موتور CHP
مقايسه بازده انرژي در نيروگاه هاي معمول و نيروگاه هاي توليد همزمان
نيروگاه هاي پس فشاري صنعتي
نيروگاه هاي پس فشاري مورد استفاده در گرمايش منطقه اي
توربين گاز مجهز به بويلر بازيافت
توليد همزمان در نيروگاه سيكل تركيبي
بازيافت حرارت از موتورهاي رفت و برگشتي
توربين گازي CHP
موتور رفت و برگشتي CHP
توربين بخار CHP
نمودار سهم CHP در جهان و اروپا
مقايسه نمودار دايره اي توليد برق به روش معمول و CHP
مدل شبكه انرژي توليد همزمان برق و حرارت
راندمان سيستم CHP كارخانه Wolf آلمان
تابع هدف بر حسب پارامترهاي طراحي
شماتيك استفاده از CHP در يك كارخانه سيمان
نمودار تاثير دماي دود خروجي دودكش بر روي بازده CHP
نمودار ميزان توان مورد انتظار در ظرفيت هاي مختلف توليدي در صنعت سيمان
مشخصات تكميلي تعدادي از پروژه هاي CHP اجرا شده در دنيا
توزيع ظرفيت CHP صنعتي در اتحاديه اروپا شكل
توزيع ظرفيت CHP صنعتي در امريكا
توزيع ظرفيت CHP صنعتي در كشور كانادا
توزيع ظرفيت CHP صنعتي در ژاپن
سهم مصرف انرژي در زير بخش هاي صنعتي كشور
اولين CHP پيل سوختي در ايران
مشخصات فني پيل سوختي ساخته شده

فهرست جداول:
اطلاعات مربوط به 10 كشور استفاده كننده عمده سيستم هاي توليد همزمان
اطلاعات اوليه سرمايه گذاري براي انواع فناوري هاي مولدهاي مقياس كوچك
هزينه‌هاي سوخت ورودي به مدل بر اساس سناريوي مبنا
اطلاعات فني – اقتصادي ورودي مدل
اندازه بهينه تجهيزات سيستم توليد همزمان
مشخصات پروژه هاي اجرا شده
ميزان كاهش انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي
كاهش هزينه هاي اجتماعي گازهاي انتشار يافته
خلاصه اي از فرآيندهاي توليد در صنايع مستعد توليد همزمان برق و حرارت
مشخصات كلي در زير بخش هاي صنعتي مورد بررسي در برنامه COGEN3
صنايع انرژي بر كشور و سهم مصرف انرژي آن ها
نتايج بررسي فرآيندهاي صنايع مستعد و سهم مصرف انرژي آن ها در كشور
فهرست فرآيندهاي صنعتي مستعد CHP در كشور

چكيده:
توليد همزمان برق و گرما يا به اختصار توليد همزمان توام ترموديناميكي دو يا چند شكل انرژي از يك منبع ساده اوليه. معمولاً در مولدهاي قدرت امروزي ما از سوزاندن سوخت هاي فسيلي و گرماي حاصل براي توليد قدرت محوري و سپس تبديل آن به انرژي الكتريسيته استفاده ميشود.
متداولترين اين سيستم ها نيروگاه هاي عظيم برق هستند. در نيروگاه هاي حرارتي كه سهم عمده اي در تامين نياز الكتريسيته جوامع مختلف دارند، به طور متوسط تنها يك سوم انرژي سوخت ورودي به انرژي مفيد الكتريسته تبديل ميشود. در كشور ما بازده معمول نيروگاه هاي حرارتي چيزي در حدود 25% است. در اين نيروگاه ها مقدار زيادي انرژي حرارتي از طرق مختلف مانند كندانسور، ديگ بخار، برج خنك كن، پمپ ها و سيستم لوله كشي موجود در تاسيسات و… به هدر ميرود.
از اين گذشته در شبكه هاي انتثال برق نيز در كشور ما حدود 15% از انرژي الكتريسيته توليدي تلف ميشود كه اگر توليد برق در محل مصرف صورت بگيرد، عملاً اين مقدار اتلاف وجود نخواهد داشت.

مقدمه:
با توجه به مصرف قابل توجه انواع حامل هاي انرژي به كارگيري روش مناسب براي كاهش مصرف انرژي. استفاده بهينه از آن گامي موثر در توسعه صنعتي ميباشد. علاوه بر اهميت مساله انرژي، اطمينان از نحوه تامين آن در بسياري از صنايع بسيار حياتي است. به دليل جود مقدار زيادي تلفات در هنگام تبديل انرژي حرارتي به انرژي مكانيكي يا الكتريكي فرضيه استفاده از توليد همزمان شكل گرفته است. اين تلفات معمولاً بصورت حرارت وارد دودكش شده، دماي آن كنترل شده و در اتمسفر آزاد ميشوند. با بازيافت مقداري از حرارت در مبدلهاي حرارتي، بازدهي كل سيستم به مقدار قابل ملاحظه اي افزايش مييابد و در عين حال كه برق توليد ميشود، حرارت مورد نياز مراكز تجاري، صنعتي و عمومي نيز تامين ميگردد. در بسياري از كشور هاي دنيا، سهم زيادي از توان توليد شده مربوط به توليد همزمان ميباشد و يكي از اركان مهم در زير بخشهاي صنعتي به شمار ميرود. از عوامل نفوذ بالاي CHP در كشورهاي صنعتي، ميتوان به حمايت هاي دولتي از قبيل دادن وام هاي كم بهره براي نصب تاسيسات CHP، حذف هزينه هاي گمركي از تجهيزات مورد استفاده در CHP و تعيين قيمت عادلانه براي خريد مازاد برق توليد شده در واحدهاي صنعتي اشاره نمود. به كارگيري تجربيات ميتواند نقش موثري در تشويق صاحبان صنايع و توسعه توليد همزمان توان و حرارت داشته باشد.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
تعريف و معرفي توليد پراكنده
تعريف توليد پراكنده
هدف
مكان
مقادير نامي
ناحيه تحويل توان
فناوري
عوامل محيطي
روش بهره برداري
فوائد بالقوه توليد پراكنده
عواملي كه مانع گسترش توليد پراكنده ميشوند
معرفي انواع توليد پراكنده
توربين هاي بادي
واحد هاي آبي كوچك
پيل هاي سوختي
سيتم هاي بيوماس
فتوولتائيك
انرژي گرمايي خورشيدي
زمين گرمايي
ديزل ژنراتور
ميكرو توربين
چرخ لنگر
توربين هاي گازي
ذخيره كننده هاي انرژي
ذخيره كننده هاي ابر رساناي انرژي مغناطيسي (SMES)
باتري هاي الكتريكي
تحقيقات در دست انجام بر روي توليد پراكنده
نتيجه گيري
فصل سوم
تاثير DG بر پروفايل ولتاژ در امتداد فيدرهاي توزيع مجهز به تغيير دهنده انشعاب بار (LTC)
پروفايل ولتاژ روي فيدرهاي با توزيع بار يكنواخت
دامنه عمليات DG
نصب چندين DG
پروفايل ولتاژ روي فيدر هاي با بارهاي متمركز
نتيجه گيري
فصل چهارم
تاثير DG بر تنظيم ولتاژ در فيدرهاي با خازن هاي سوئيچ شده
شبكه توزيع داراي DG
كنترل خازن و نوع DG
انواع كنترل هاي خازني
نوع توليد پراكنده
پروفايل ولتاژ همراه با DG و كنترل خازن
وقتي DG و خازن هاي سوئيچ شده قطع باشند
وقتي DG و خازن هاي سوئيچ شده وصل باشند
وقتي DG وصل باشد و خازن قطع باشد
وقتي خازن و DG هر دو وصل باشند
تاثير DG و خازن هاي سوئيچ شده بر تنظيم ولتاژ
نتيجه گيري
فصل پنجم
شبيه سازي تاثير DG بر تنظيم ولتاژ
تاثير DC بر پروفايل ولتاژ روي فيدر با ولتاژ ثابت پست فرعي
تاثير DG بر تنظيم ولتاژ با عمليات ولت گردان LTC
تاثير DG بر تنظيم ولتاژ با خازن هاي سوئيچ شده
نتيجه گيري
فصل ششم
نتيجه گيري
فصل هفتم
مراجع

فهرست اشكال:
يك شبكه قدرت ساده با توليد پراكنده
منحني توان توربين بادي
بلوك دياگرام سيستم هاي توربين بادي
بلوك دياگرام واحدهاي آبي كوچك
بلوك دياگرام سيستم هاي پيل سوختي
بلوك دياگرام سيستم هاي فتوولتائيك
سيستم بهره گيري مستقيم از انرژي زمين گرمايي بدون مبدل حرارتي
بلوك دياگرام سيستم هاي توربين گازي
پخش بار حقيقي و پخش بار راكتيو در امتداد فيدري با بارگذاري
يكنواخت با دو واحد DG
فيدري با بارهاي متمركز و پخش بار حقيقي بدون DG و منحني بار به همراه DG در گره K
فيدري با DG و خازن هاي سوئيچ شده و منحني هاي بار با خازن هاي سوئيچ شده و DG
مدار توزيع شعاعي
پروفايل ولتاژ بدون DG وبا DG تغذيه كننده 8MW در PF مختلف
بيشينه خروجي توان حقيقي DG به عنوان تابعي از فاصله از پست فرعي
پروفايل ولتاژ بدون DG و با DG تغذيه كننده 8MW در PF=0.91 در فاصله هاي مختلف
پروفايل ولتاژ در سطوح مختلف بار پيش از نصب DG بار يكنواخت و بار متمركز
پروفايل ولتاژ با 5MW DG نصب شده در محل هاي مختلف در طول بار پيك بار متمركز و بار يكنواخت
پروفايل ولتاژ براي اندازه هاي مختلف DG نصب شده در 8/0 مايلي از پست فرعي در طول بار پيك بار يكنواخت و بار گسترده
پروفايل ولتاژ از بي باري تا پيك بار همرا با خازن سوئيچ شونده و DG
پروفايل ولتاژ قبل و بعد از سوئيچينگ خازني (w/o DG)
پروفايل ولتاژ قبل و بعد از سوئيچينگ خازني (با2MW DG در گره 7)
پروفايل ولتاژ در طول بار پيك با بار متمركز

فهرست جداول:
مقادير نامي تعريف شده براي توليد پراكنده توسط برخي مراكز تحقيقاتي
طبقه بندي توليد پراكنده با توجه به مقادير نامي توان توليدي
فناوري هاي به كار رفته در توليد پراكنده
تاثير برخي از فناوري هاي توليد انرژي الكتريكي بر محيط زيست
مقايسه بين برخي منابع توليد پراكنده
فيدر و داده هاي بار

چكيده:
توليد پراكنده مفهوم جديدي در حوزه توليد سنتي برق و بازار برق ميباشد. از توليد پراكنده معمولاً بصورت توليد در محل، توليد توزيعي، توليد تعبيه شده، توليد
غير متمركز، انرژي غير متمركز يا توليد پراكنده انرژي ياد ميشود. طبق تعريف IEEE از توليد پراكنده، توليد برق به وسيله تجهيزاتي صورت ميگيرد كه به قدري از نيروگاه هاي مركزي كوچك ترند كه اتصال در هر نقطه نزديك به سيستم قدرت را مقدور ميسازند.
تاثير DG بر پروفيل ولتاژ در شبكه هاي توزيع بررسي شد كه نصب واحدهاي توليد پراكنده در امتداد فيدرهاي توزيع نيرو به دليل تزريق بيش از حد توان اكتيو و راكتيو ميتواند به بروز اضافه ولتاژ منتهي شود.
هماهنگي بين خروجي هاي DG و كنترل هاي انشعاب LTC براي امكان پذير ساختن سطوح بالاتر منابع پراكنده امري ضروري است. در غير اين صورت، اگر ولتاژ پست فرعي توسط ولت گردان LTC ثابت نگه داشته شود، سطوح تزريق توان به شدت ميتواند محدود شود.
اگر ولتاژ پست فرعي توسط ولت گردان LTC كنترل شود سطوح تزريق توان DG و محل DG بسيار حائز اهميت است. انتهاي فيدر با ولتاژ كمتر مقدار مجاز كار كند. از اين وضعيت اغلب به عنوان فريب دادن LTC به وسيله DG ياد ميكنند، زيرا DG با تنظيم ولتاژ كمتر از مقدار مورد نياز براي حفظ خدمات بسنده، LTC را گمراه ميكند.
در نهايت تاثير DG بر پروفيل ولتاژ و حالات سوئيچ شدن خازن بررسي ميشود كه در اين حالت توجه به اصلاح تنظيمات كنترل خازن سوئيچ شونده را پيش از نصب واحد توليد پراكنده روي فيدر توزيع ميطلبد.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
آشنايي با روشهاي استخراج و مراحل انتخاب يك روش مناسب جهت استخراج
انتخاب روش روباز يا زيرزميني با استفاده از نسبت باطله برداري مجاز
مراحل انتخاب روش استخراج
خصوصيات فيزيكي و زمين شناسي كانسار
شرايط ژئومكانيكي زمين
هزينه هاي عملياتي و سرمايه گذاري
نرخ توليد
دسترسي و هزينه كارگران ماهر
ميزان تاثير گذاري بر محيط زيست
تقسيم بندي روشهاي استخراج معادن روباز
روش استخراج تك پله اي
روش استخراج چند پله اي
روش استخراج سطح برداري
روش استخراج مسطحي
روش استخراج كنتوري
روش استخراج كواري
فصل دوم
روشهاي برش سنگ هاي ساختماني و نما جهت استخراج
روشهاي استخراج سنگ‌هاي ساختماني
استخراج سنگ توسط سيم برش الماسه
مكانيزم روش سيم برش الماسه
عوامل موثر در استخراج سنگ با سيم برش الماسه
كاربردهاي برشگر سيم الماسه
محاسن و اشكالات برشگرهاي سيم الماسه
استخراج سنگ توسط برشگرهاي زنجيري
شرح دستگاه برشگر زنجيري
كاربرد برشگرهاي زنجيري
محاسن و معايب برشگرهاي زنجيري
استخراج سنگ توسط برشگر شعله جت
شرح دستگاه برشگر شعله جت
كاربردهاي برشگر شعله جت
محاسن و معايب برشگرهاي شعله جت
استخراج سنگ توسط برشگر آب جت
استخراج به روش آتش باري كنترل شده
مكانيزم انفجار
انواع روشهاي آتشكاري كنترل شده
روش پيش‌ شكافي
روش بالشتكي
روش ملايم
استخراج سنگ به كمك حفاري خطي يا حفر چال‌هاي خالي
استخراج سنگ با استفاده از مواد مخصوص شيميايي به جاي مواد ناريه
استخراج سنگ به روش فنلاندي
استخراج سنگ با ماشين‌ هاواژ (شيارزن)
ماشين هاواژ با بازوي زنجيردار
ماشين‌ هاواژ با ديسك برنده
ماشين هاواژ با صفحه فرز
اهميت سالم درآوردن سنگ
جدا سازي بلوك
قواره كردن بلوك
قوراه كردن با نعل و پارس
قواره كردن با نعل و پارس مكانيكي
قواره كردن توسط بلوك كاتر
قواره كردن با فتيله كرتكس
قواره كردن با استفاده از تك لام
فناوري نقل و انتقال بلوك در معدن
كارخانجات سنگ بري
ماشين آلات برش سنگ هاي نرم
قسمت ساب و صيقل سنگ هاي نرم
ماشين آلات برش سنگ هاي سخت
پردازش سنگ
انواع محصولات سنگي نيمه تكميل شده
اسلب‌ها
اسلب‌هايي نامنظم
نوار سنگ‌ها
سنگ ابعادي
بلوك هاي توپر
باريكه‌ها (ليستل‌ها)
طرح كلي يك مركز پردازش
عمليات پردازش
چرخه توليد اسلب‌‌هاي بزرگ
چرخه توليد براي محصولات استاندارد
پردازش ويژه
ماشين‌آلات و تجهيزات
واحد قواره كرده و برش بلوك
سيستم تك تيغه‌اي
دستگاه غير متحرك سيم الماسه
اره گروه چند تيغه‌اي
بلوك برها
ماشين هاي برش و اصلاح
اره بازويي
اره پلي
اره هاي پيوسته چند ديسكي
ماشين‌هاي سرزني
پردازش سطح
سطح صفحه معدن
سطح با شكاف طبيعي
سطح تكميل شده با اره گروه
سطح تكميل شده با بلوك بر
سطح تكميل شده با سيم الماسه
سطح حاصل از پردازش ضربه‌اي (مكانيكي)
سطح حاصل از پردازش حرارتي
سطح تكميل شده خراشي
سطح پرداخت شده با مواد شيميايي
تكميل رزيني
گچ كاري
سطح تكميل شده عتيقه‌اي
خلاصه
منابع

فهرست اشكال:
استخراج سنگ به وسيله سيم الماسه
برش انجام شده توسط يك برشگر زنجيري
استفاده از برشگر شعله جت براي ايجاد يك برش عمودي اوليه در يك معدن گرانيت
استفاده از سيمان منبسط شونده براي قواره كردن بلوك گرانيت سياه
بالشتك هاي هيدروليك كه در برش عمودي اوليه قرار داده شده‌اند
هل دادن يك كناره توسط جك هاي هيدروليك
قواره كردن يك كرانه گرانيت با استفاده از نعل و پارس
جا به جايي يك كرانه بزرگ توسط يك بولدوزر
جابه ‌جايي بخشي از يك كرانه با بيل‌ مكانيكي
قواره كردن يك بلوك مرمريت با دستگاه تك تيغه‌اي
قواره كردن يك بلوك مرمريت با دستگاه غير متحرك سيم الماسه
برش يك بلوك مرمريت با يك اره گروه چند تيغه‌اي
ايجاد نوار سنگ‌ها از طريق ايجاد برش عمودي در قاعده توسط ديسك افقي
برش دهنده ديسكي بزرگ
برش تايل روي يك اره پلي

فهرست جداول:
مقادير ميانگين عملكرد سيم الماسه در معادن سنگ‌هاي مختلف

چكيده:
در اين پروژه ابتدا روشهاي استخراج روباز بطور كامل معرفي و مورد بحث قرار ميگيرد. سپس با بررسي كامل اين روشها مواردي در مورد بهينه سازي اين روشها در جهت توليد بيشتر و كاهش هزينه ها به اين روشها اضافه شده است.
بطور كلي معادن در زيرزمين و يا در سطح و نزديك سطح زمين قرار دارند. بنابراين روشهاي استخراج معادن را بر حسب موقعيت كانسار معدني نسبت به سطح زمين ميتوان به دو گروه تقسيم كرد:
1) آن گروه از كانسارهايي كه در مناطق كم عمق قرار گرفته اند و ضخامت موادي كه بر روي ماده معدني قرار دارد اعم از پوشان سنگ و سنگ باطله نسبتاً كم ميباشد. اين گروه از كانسارهاي معدني را ميتوان در صورت داشتن شرايط ديگر مثل حجم، عيار و …، با روشهاي استخراج معادن روباز استخراج كرد. همچنين در صورتي كه ضخامت باطله هاي روي ماده معدني نسبتاً زياد باشد (تا حدود 300 متر) نيز به دليل شرايطي مانند دسترسي به نيروي كار ماهر، زمان دسترسي به ماده معدني، هزينه توليد، ميزان توليد، نشست و مانند اين ها روشهاي استخراج معادن روباز بايد بطور جدي مورد ارزيابي و مقايسه قرار گيرند به عبارت ديگر روشهاي استخراج معادن روباز در اولويت خواهند بود چون عمليات باطله برداري و استخراج ماده معدني در فضاي باز صورت ميگيرد و محدوديتي از نظر استفاده از ماشين آلات عظيم الجثه با قدرت و ظرفيت زياد وجود ندارد. به همين دليل توليد و ايمني در روشهاي روباز بالا و هزينه پايين خواهد بود و چون هزينه استخراج پايين است امكان استخراج مواد معدني با عيارهاي پايين بالاخص در مورد ذخاير توده اي وجود دارد. بدين جهت روشهاي استخراج معادن روباز خصوصاً روش استخراج چند پله اي براي ذخاير توده اي كه در سطح يا نزديك سطح زمين قرار ندارند نيز به كار برده ميشود.
2) آن گروه از كانسارهايي كه در مناطق عميق قرار گرفته اند كه اين گونه كانسارها با روشهاي استخراج زيرزميني استخراج ميشوند. انتخاب يك روش به مقاومت سنگ، شكل، ضخامت، شيب و ابعاد كانسار بستگي دارد. به منظور انتخاب مناسب ترين روش استخراج براي هر كانسار ابتدا بايد از نظر تكنيكي، مناست ترين روش يا روشهاي اولويت بندي شوند و سپس از بعد اقتصادي مقايسه و نهايتاً مناسب ترين روش از نظر اجرايي (قابليت يا توان اجراي روش) براي كانسار پيشنهاد شود.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تعريف
روش ساخت
تاريحچه نانو
عناصر پايه در نانو
فصل اول
كاربرد نانو در نساجي
بخش اول
كاربرد نانو سيد در نساجي
بخش دوم
نخ نايلون آنتي باكتريال چيست؟
خصوصيات نخ نايلون آنتي باكتريال چيست؟
منسوجات تهيه شده از نخ نايلون آنتي باكتريال
جوراب هاي نانو آنتي باكتريال
جوراب هاي واريس نانو آنتي باكتريال
دستكش هاي نانو آنتي باكتريال
لباس هاي زير نانو آنتي باكتريال
منسوجات پزشكي نانو آنتي باكتريال
منسوجات بيمارستاني
منسوجات پزشكي كمك درماني
منسوجات خانگي نانو آنتي باكتريال
ملحفه و روبالشي هاي نانو آنتي باكتريال
روكش صندلي، مبل، روميزي نانو آنتي باكتريال
منسوجات مورد استفاده درآشپزخانه
منسوجات نظامي نانو آنتي باكتريال
منسوجات نانو آنتي باكتريال وسايل نقليه
بخش سوم
انواع قارچ ها و باكتري هاي موجود بر روي منسوجات
قارچ كانديدا
قارچ تريكوفايتون
قارچ آسپرژيلوس
باكتري سودوموناس آنروژنوزا
باكتري استافيلوكوكس اورئوس
Escherichia باكتري
بخش چهارم
نانو نقره چيست؟
مكانيسم يوني
مكانيسم كاتاليستي
محصولات ساخته شده از نانو نقره
استفاده تايلند از نانو تكنولوژي در توليد نوع جديدي ابريشم
ارتش آمريكا در برنامه هاي خود از نانو تكنولوژي استفاده ميكند
درصد مصرفي از نانو نقره
نحوه استفاده از نانو نقره
مزيت چندگانه نانو نقره
نحوه آنتي باكتريال نمودن كالا
Padding
Dipping
Spraying
و پودر نانو نقره Masterbatche استفاده از
لباس هاي خنك
نانو الياف
كنترل رطوبت به كمك نانو الياف
پارچه هاي خود تمييز شونده
پوشاك خود تمييز شونده
لباس هاي اسكي و فناوري نانو
پارچه هاي آب گريز
پارچه هاي ضد امواج الكترومغناطيس
فصل دوم
كاربرد نانو در غير نساجي
بخش اول
نانو در صنعت خودرو
پوشش دهنده بدنه خودرو
رنگ خودرو
ساخت نانو كامپوزيت ها
روكش هاي ضد خش
روكش هاي ضد خش و تمييز شونده
شيشه ها و آينه هاي بهينه شده براي خودرو
پوشش هاي ضد لك شيشه
پوشش هاي فوتوكروميك
استفاده از نانو ذرات طلا در مبدل هاي كاتاليزوري خودرو
به كارگيري منسوجات نانويي در صنعت خودرو
به كارگيري نانو افزودني هاي سريا (اكسيد سريم)
نمونه هاي كاربرد فناوري نانو در صنعت خودرو
نانو كامپوزيت ها
اثر نيلوفري و كاربرد نانو در صنعت خودرو
شيشه هاي نوين با توانايي بازتاب پرتو فروسرخ
مبدل هاي كاتاليستي
كاربرد هاي فناوري نانو
پنجره هاي فوتوكروميك و الكتروكروميك
عايق هاي حرارتي براي ابزار و مصالح ساختماني
تحليلي از كاربرد ها
فصل سوم
نانو لوله هاي كربني الكترومغنايسي و فيلتراسيون
الك هاي نانومتري
بخش اول
ميكرو فيلتراسيون
آلترا فيلتراسيون
اسمز معكوس
نانو فيلتراسيون
فناوري نانو و فيلتراسيون
فيلترهاي نانو لوله هاي كربني
فيلترهايي از جنس نانو الياف
نقاط كوانتومي (نانو ذرات نيمه رسانا)
تعريف
كاربردها
كاربرد هاي بالقوه براي نقاط كوانتومي
روش هاي ساخت
نانو ذرات سراميكي
روش هاي ساخت
نانو كامپوزيت هاي نانو ذره اي سراميكي
نانو ذرات فلزي
تعريف
روش ساخت
خواص و كاربرد
نانو كامپوزيت هاي نانو ذره اي فلزي
تعريف
خواص و كاربرد
نانو كپسول
روش هاي ساخت
انواع نانو كپسول ها
كاربرد
نانو امولوسيون ها
كاربردها
نانو لوله هاي كربني
ويژگي هاي نانو لوله هاي كربني
انواع نانو لوله هاي كربني
Chiral
روشهاي توليد نانو لوله هاي كربني
روش تخليه قوس
روش تابش ليزر
رسوب بخار شيميايي
كاربرد هاي نانو لوله هاي كربني
ترانزيستورها
حسگرها
نمايشگرهاي گسيل ميداني
حافظه هاي نانو لوله اي
استحكام دهي كامپوزيت ها
چالش هاي فراوري
خالص سازي نانو لوله ها
اتصال نانو لوله ها و ايجاد رشته ها
جلوگيري از توده اي شدن نانو لوله ها
چگونگي خفظ نانو لوله ها بعد از فراوري
كنترل رشد نانو لوله ها
نانو سيم
روش هاي ساخت
كاربرد
انواع نانو سيم ها
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع لاتين

چكيده:
يك نانو ذره، ذره اي است كه ابعاد آن در حدود 1 تا 100 نانومتر باشد. نانو ذرات علاوه‌ بر نوع فلزي، عايق ها و نيمه هادي ها، نانو ذرات تركيبي نظير ساختارهاي هسته‌ لايه را نيز در بر ميگيرند. همچنين نانو كره‌ها، نانو ميله‌ها، و نانو فنجان‌‌ها تنها اشكالي از نانو ذرات در نظر گرفته مي شوند. نانو ذرات در اندازه‌هاي پايين نانو خوشه به حساب مي آيند. نانو بلور‌ها و نقاط‌ كوانتومي نيمه‌ هادي نيز زير مجموعه نانو ذرات هستند. چنين نانو ذراتي در كاربردهاي بيودارويي بعنوان حامل دارو و عوامل تصوير‌ برداري استفاده ميشوند.
كاربردها:
گوناگوني مواد نانو ذره‌اي به اندازه تنوع كاربرد‌هاي آن ها است، عبارتند از:
1) مواد كامپوزيت
2) كامپوزيت‌هاي ساختاري
3) كاتاليزور
4) بسته‌بندي
5) روكش‌ها
6) افزودني هاي سوخت و مواد منفجره
7) كاربرد نانو ذرات در باتري ها و پيل‌هاي سوختي
روان‌كننده‌ها
پزشكي و داروسازي
دارو رساني محافظت‌ كننده‌ها و آناليز زيستي. تشخيص پزشكي و لوازم آرايشي

مقدمه:
براي توليد نانو ذرات روشهاي بسيار متنوعي وجود دارد. اين روش‌ها اساساً به سه گروه تقسيم ميشوند كه در ذيل به شرح هر يك ميپردازيم:
1) چگالش از يك بخار: روش چگالش از يك بخار شامل تبخير يك فلز جامد و سپس چگالش سريع آن براي تشكيل خوشه‌هاي نانومتري است كه بصورت پودر ته‌نشين ميشوند. مهم ترين مزيت اين روش ميزان كم آلودگي است. در نهايت اندازه ذره با تغيير پارامترهايي نظير دما و محيط گاز و سرعت تبخير كنترل ميشود. روش تبخير در خلاء بر روي مايعات روان (VERL) و روش سيم انفجاري جزء روشهاي چگالش از يك بخار محسوب ميشود.
2) سنتز شيميايي: استفاده از روش سنتز شيميايي شامل رشد نانو ذرات در يك محيط مايع حاوي انواع واكنش گرها است. روش سل ژل نمونه چنين روشي است، در روشهاي شيميايي اندازه نهايي ذره را ميتوان با توقف فرآيند هنگامي كه اندازه مطلوب به دست آمد يا با انتخاب مواد شيميايي تشكيل دهنده ذرات پايدار و توقف رشد در يك اندازه ‌خاص كنترل نمود. اين روشها معمولاً‌ كم هزينه و پر حجم هستند، اما آلودگي حاصل از مواد شيميايي ميتواند يك مشكل باشد.
3) فرآيندهاي حالت جامد: از روش فرآيندهاي جامد (آسياب يا پودر كردن) ميتوان براي ايجاد نانو ذرات استفاده نمود. خواص نانو ذرات حاصل تحت تاثير نوع ماده آسياب‌ كننده، زمان آسياب و محيط اتمسفري آن قرار ميگيرد. هادي جاويدان از اين روش ميتوان براي توليد نانو ذرات از موادي استفاده نمود كه در دو روش قبلي به آساني توليد نميشوند
تعيين مشخصات نانو ذرات براي كنترل سنتز و كاربرد آن ها ضروري است. خواص اين تركيبات با استفاده از روشهاي گوناگوني نظير : ميكروسكوپ‌هاي الكتروني، AFM، طيف‌سنجي فوتوالكترون، Xray و FT-IR و همچنين‌ روشهاي تعيين اندازه و سطح ويژه ذرات سنجيده ميشود.
نانو ذرات در حال حاضر از طيف وسيعي از مواد ساخته ميشوند، معمول‌ترين آن ها نانو ذرات سراميكي، فلزي و پليمري و نانو ذرات نيمه‌رسانا هستند

تاريخچه نانو:
در طول تاريخ بشر از زمان يونان باستان، مردم و به‌خصوص دانشمندان آن دوره بر اين باور بودند كه مواد را ميتوان آن قدر به اجزاء كوچك تقسيم كرد تا به ذراتي رسيد كه خردناشدني هستند.
و اين ذرات بنيان مواد را تشكيل ميدهند، شايد بتوان دموكريتوس فيلسوف يوناني را پدر فناوري و علوم نانو دانست چرا كه در حدود 400 سال قبل از ميلاد مسيح او اولين كسي بود كه واژه اتم را كه به معني تقسيم‌ نشدني در زبان يوناني است براي توصيف ذرات سازنده مواد به كار برد.
با تحقيقات و آزمايشهاي بسيار، دانشمندان تاكنون 108 نوع اتم و تعداد زيادي ايزوتوپ كشف كرده‌اند. آن ها همچنين پي برده اند كه اتم‌ها از ذرات كوچك تري مانند كوارك ها و لپتون‌ها تشكيل شده‌اند. با اين حال اين كشف‌ها در تاريخ پيدايش اين فناوري پيچيده زياد مهم نيست.
نقطه شروع و توسعه اوليه فناوري نانو بطور دقيق مشخص نيست. شايد بتوان گفت كه اولين نانو تكنولوژيست‌ها شيشه‌گران قرون وسطايي بوده‌اند كه از قالب‌ هاي قديمي (Medieal forges) براي شكل‌ دادن شيشه‌هايشان استفاده ميكرده‌اند. البته اين شيشه‌گران نميدانستند كه چرا با اضافه‌ كردن طلا به شيشه رنگ آن تغيير ميكند. در آن زمان براي ساخت شيشه‌هاي كليساهاي قرون وسطايي از ذرات نانومتري طلا استفاده ميشده است و با اين كار شيشه‌هاي رنگي بسيار جذابي بدست مي آمده است. رنگ به‌وجودآمده در اين شيشه‌ها بر پايه اين حقيقت استوار است كه مواد با ابعاد نانو داراي همان خواص مواد با ابعاد ميكرو نمي باشند.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل 1
اكشن اسكريپت چيست؟
اسكريپت ها چه كارهايي انجام مي دهند؟
اسكريپت ها را كجا بنويسيم؟
در تايم لاين
در نقاط متصل به كليدها
در قسمت متصل به مووي كليپ ها
متغير ها
فصل 2
معرفي Flash IK
سينماتيك چيست؟
سينماتيك وارون
دست يا پا: آزمودن با IK
با بازو آغاز كنيم
آناتومي استخوان
اضافه كردن استخوان به بازو
كنترل كردن حركت استخوان هايي خاص
اعمال محدوديت ها برروي bone هاي خاص
مقايسه IK با tweening motion
مقايسه author-time و runtime در انيميشن IK
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
مقدمات زبان برنامه نويسي اكشن اسكريپت در طي فصل يك مرور ميشود و نحوه اسكريپت نويسي در نرم افزار كاربردي فلش كه براي ساخت ابزارهاي مولتي مديا استفاده ميشود، توضيح داده ميشود.
در فصل هاي بعدي بخش انيميشن سازي نرم افزار فلش كه براي ساخت انواع ابزارهاي مولتي مديا به خصوص موارد آموزشي ميتواند استفاده شود، شرح و توضيح داده ميشود كه بصورت تخصصي مورد بحث گذاشته شده و تمامي موارد را از طريق نرم افزار فلش توضيح ميدهد.

مقدمه:
امروزه تمامي شركت هاي پيشرو برآنند تا در معرفي و تبليغ خدمات و محصولات خود با استفاده از ابزارهاي نوين گامي از ديگران جلوتر باشند. براي انتقال اطلاعات تجاري، تبليغاتي از ابزارهاي مختلفي بهره برداري ميشود. من جمله ميتوان به بروشورها، تيزرها، مقالات و يا آلبوم هاي تصاوير اشاره كرد.
با استفاده از سي دي مالتي مديا ميتوان كليه ابزارهاي ياد شده را با امكانات منحصر بفرد IT در هم آميخت و پروسه انتقال اطلاعات را به بهترين وجه انجام داد. جذابيت در نحوه نمايش توانمندي ها و خدمات هر مجموعه برگ برنده اي براي موفقيت در جذب مخاطب است. طراحي سي دي مالتي مديا، مي تواند با ابزار هاي متفاوت همچون تصوير، فيلم، صوت، موزيك، انيميشن، افكت هاي بصري و … اين جذابيت را براي شما فراهم آورد.
سي دي مالتي مديا يكي از بهترين ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني در دنياي مدرن ميباشد. سي دي مالتي مديا هيچ گونه محدوديت از نظر حجم (در مقايسه با وب سايت)، انيميشن هاي 2 بعدي و 3 بعدي، نمايش فيلم، گفتار، موسيقي و … ندارد.
1) سي دي مالتي مديا مستقل از كامپيوتر كاربر استفاده كننده از آن قابل اجرا و نمايش ميباشد.
2) سي دي مالتي مديا محدوديت سيستم عاملي ندارد و روي سيستم عامل هاي ويندوز، لينوكس و مك قابل اجرا و نمايش ميباشد.
3) سي دي مالتي مديا محدود به رزولوشن خاصي نميباشد و در هر وضوحي قابل نمايش ميباشد.
4) سي دي مالتي مديا به دليل استفاده از رسانه هاي مختلفي چون صدا و تصاوير متحركت جذابيت بالائي دارد.
5) سي دي مالتي مديا به صورت خودكار اجرا ميشوند.
6) سي دي مالتي مديا بدون نياز به نصب و مراحل اضافي قابل اجرا و نمايش ميباشد.

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ